Kategoriarkiv: Uncategorized

Turbjörn till och från Ekholmen

Under den tid som Waxholmsbolaget ej kan angöra Mjölkön. Björn och Christina Jansson meddelar att Taxibåten i mån av tid kan förmedla transport från och till Ekholmen och Mjölkö. I anslutning till Waxholmsbolagets turlista,

Ring Christina för mer info på 08 540 280 43

Mjölkö Brygga

Arbetet på bryggan har legat nere ett tag då tillståndet för arbete i vatten inte medgett att arbetet kunnat genomföras före sommaren inom ramen för det givna tillståndet. Länsstyrelsen har nu förlängt tillståndet och arbetet kommer att upptas igen. Närmast kommer borrning och ingjutning av stödben att inledas. Arbetet med att finna ny plats för en provisorisk brygga som kan ligga på plats tills den nya bryggan är klar pågår.
/Gösta

Trafik med Waxholmsbåt till Mjölkö

Trafik med Waxholmsbåt till och från Mjölkö upphör i och med kvällsturen 1 maj. Anledningen är att Samfällighetens avtal om att utnyttja landbryggan till den nuvarande tillfälliga bryggan då upphör att gälla.
Alternativet för de som önskar åka Waxholmsbåt till Mjölkö är att åka till bryggan på Ekholmen och på eget initiativ ordna transport därifrån.
Samfälligheten undersöker möjligheten att ordna en tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken på egen mark. Kontakt har tagits med kommunen och baserat på dessa kontakter har samfälligheten initierat ett arbete med att ta fram en ansökan om strandskyddsdispens för en tillfällig brygga. Även fastighetsägare med fastigheter gränsande till Samfällighetens mark i det tänkta bryggläget skall kontaktas. Om tillfällig strandskyddsdispens erhålles och närliggande fastighetsägare inte motsätter sig placeringen av den tillfälliga bryggan kan en ny tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken kunna vara på plats under maj månad.
Gösta Lindh
Mjölkö Samfällighetsförening

Provisoriska bryggan

Den provisoriska bryggan på Mjölkö har nu testats och befunnits klara ställda krav. OBS följande säkerhetsregler;
– Den provisoriska bryggan får ej beträdas förrän tilläggande fartyg fällt ner landgången på bryggan
– Vid vindstyrkor över 12 m/s lägger Waxholmsbåtarna ej till vid bryggan.

Befintlig brygga kommer att rivas 12-23 mars.

Nya bryggan

Byggandet av den nya bryggan på Mjölkö har nu börjat. Trafikverket har beslutat att bryggan skall prövas enligt Bronorm C för att få  bidrag vilket betyder att bryggan skall klara samma krav som en större bro i riksvägnätet. Prövningen tar ca två månader och kommer att försena brobygget med ca en månad till utgången av april början av maj.
Det som nu inletts är förstärkningsarbeten av bl a vänthuset som förberedelse inför rivning av bef brygga vilket kommer att ske efter nyårshelgen. Den provisoriska bryggan kommer att tas i bruk när bef brygga rivs. Den provisoriska bryggan kan utnyttjas till vårtidtabellen träder i kraft. Vad som skall gälla för waxholmstrafiken för tiden mellan vårtidtabellens början och den nya bryggan tas i drift får vi återkomma till.
Gösta Lindh