månadsarkiv: juli 2023

Bredband Mjölkö – lägesbeskrivning 2023 och framåt

Bakgrund

2017 var året då Österåkers Stadsnät grävde och installerade fibernätet på Mjölkö. Österåkers Stadsnät, ÖSAB, är ett dotterbolag till Armada Fastighets AB, Österåkers Kommuns fastighetsföretag. ÖSAB äger fibernätet fram t.o.m. fibernoden i anslutna fastigheter.

77 fastigheter har anslutit sig. Då ingick 36 månader bredband (100/100 Mbit/s) via IP Österåker AB (IPÖ). IPÖ är en lokal bredbandsleverantör som erbjuder alternativ till privatpersoner och företag.

2020 var året då en arbetsgrupp frågade tillgängliga tjänsteleverantörer om ett nytt 36 månaders bredbandsavtal (250/250 Mbit/s. IP Österåker erbjöd det bästa alternativet, motsvarande 167 kr/månad, från november 2020 – oktober 2023. 50 fastigheter valde att ta erbjudandet.

Efter en del startbekymmer och administrativa faktureringsproblem har bredbandstjänsten fungerat stabilt.

Dagsläge

2023 är året då våra 36-månaders så kallade Ö-avtal kommer att avslutas… fr o m november 2023 och in i 2024 beroende på när avtalen påbörjades.

ÖSAB har hittills lagt ut nyttjanderätten och driften av fibernätet till två kommunikationsoperatörer (KO)… IP Only och lokala X-Akt Kommunikation AB, där vår bredbandsleverantör IPÖ har anslutits i skärgården.

Österåkers Stadsnät har under våren genomfört en upphandling av ny kommunikationsoperatör. Utfallet blev att Open Universe/Global Connect (tidigare IP-Only) vann upphandlingen och tillträder som ny operatör under hösten 2023. Det innebär att vi som varit anslutna till X-Akt Kommunikations nät, under hösten blir flyttade till Open Universe nät. https://ip-osteraker.se/nyheter/prishojning-inom-x-akt-kommunikations-nat. Motivet enligt ÖSAB är att göra stadsnätet mer öppet för fler tjänsteleverantörer och att avgifterna måste höjas för att täcka dagens underskott. Muntligt har man också sagt att tidigare möjlighet att ny anslutning av fastigheter i fortsättningen inte kommer att kunna fås med 36 månaders bredband.

IPÖ har meddelat att höjda avgifter till kommunen nu gör att man nu inte har chans att erbjuda tidigare fördelaktiga villkor. Enligt dem kan det innebära mycket högre avgifter i skärgården. IPÖ kommer skicka en separat information till alla med så kallat Ö-avtal de närmaste dagarna. För oss kommer det att löpa enligt avtalet går ut. Därefter gäller ordinarie priser om man vill fortsätta (https://ip-osteraker.se/privat) och villkor (https://ip-osteraker.se/dokument/IPO-Allm%C3%A4nna-Villkor-Privat-F%C3%B6retag-RevE.pdf med bl. a en månads uppsägningstid)

Det nya KO-avtalet kommer att bli officiellt de kommande veckorna och därmed vilka tjänsteleverantörer som vi kan skicka offertförfrågningar till. Kommer att kunna läsas på Österåkers stadsnäts hemsida.

Mina tankar och beslut inför en ny avtalsperiod

Förutom flera kontakter med ÖSAB, IPÖ och GlobalConnect, har jag pratat om läget med vår ordförande Gösta Lindh och några i arbetsgruppen… Marie-Louise Warnström (Mjölkön 1:9), Max Larsson Sundqvist (Mjölkön 1:74) och Jonny Lind (Mjölkön 1:71).

  • Att fibernätet ägs av ÖSAB innebär troligen att vi är bundna att sluta avtal med leverantörer hos deras kommunikationsoperatör.
  • Riskerna att skada bredbandet vid den planerade väg-/dikesrenoveringen, gör att ÖSAB:s ansvar för sin del av otillräcklig nedgrävning och dokumentation inte får äventyras.
  • Jag har tidigt meddelat att jag stiger av samordningen av ett nytt bredbandsavtal på Mjölkö. Det är dags att någon annan tar över bollen, gärna någon som är mer initierad och kunnig i modern nät- och bredbandsteknik. Det finns flera på ön… och jag antar att det är lättare för någon att stiga fram när jag nu stiger av den 30 juni.

Jag hoppas att en arbetsgrupp kan jobba fram ett nytt fördelaktigt avtal för de närmaste åren genom offertförfrågningar till flera tänkbara tjänsteleverantörer.

Tack för många trevliga möten under den här avtalsperioden!

Per Arnesjö (Mjölkön 1:111, Mjölkövägen 17)