månadsarkiv: april 2018

Mjölkö Brygga

Arbetet på bryggan har legat nere ett tag då tillståndet för arbete i vatten inte medgett att arbetet kunnat genomföras före sommaren inom ramen för det givna tillståndet. Länsstyrelsen har nu förlängt tillståndet och arbetet kommer att upptas igen. Närmast kommer borrning och ingjutning av stödben att inledas. Arbetet med att finna ny plats för en provisorisk brygga som kan ligga på plats tills den nya bryggan är klar pågår.
/Gösta

Trafik med Waxholmsbåt till Mjölkö

Trafik med Waxholmsbåt till och från Mjölkö upphör i och med kvällsturen 1 maj. Anledningen är att Samfällighetens avtal om att utnyttja landbryggan till den nuvarande tillfälliga bryggan då upphör att gälla.
Alternativet för de som önskar åka Waxholmsbåt till Mjölkö är att åka till bryggan på Ekholmen och på eget initiativ ordna transport därifrån.
Samfälligheten undersöker möjligheten att ordna en tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken på egen mark. Kontakt har tagits med kommunen och baserat på dessa kontakter har samfälligheten initierat ett arbete med att ta fram en ansökan om strandskyddsdispens för en tillfällig brygga. Även fastighetsägare med fastigheter gränsande till Samfällighetens mark i det tänkta bryggläget skall kontaktas. Om tillfällig strandskyddsdispens erhålles och närliggande fastighetsägare inte motsätter sig placeringen av den tillfälliga bryggan kan en ny tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken kunna vara på plats under maj månad.
Gösta Lindh
Mjölkö Samfällighetsförening