månadsarkiv: juli 2018

Vattenprov Mjölkö brunnar

Resultatet av vattenproverna för Mjölkö brunnar föreligger nu. Nedan följer en sammanfattning av det väsentliga. Testresultaten i sin helhet kommer att fästas på resp brunn och anslås i vänthuset när jag har kommit åt en skrivare och en lamineringsmaskin.
Inga av brunnarna har någon anmärkning när det gäller de biologiska proverna, coli och E-coli bakterier.
Kemiska prover:
Älgslättsvägen vid nr 5
Vattnet otjänligt på grund av hög halt av bly!!
Ca, Cu, Fe Tjänligt med teknisk anm. Lägst uranhalt på ön 5 mikrogram /l
Annerosstigen vid nr 6
Ca, Cu Tjänligt med teknisk anm. U tjänligt med hälsomässig anm. 53 mikrogram/l.
Ormkroken
Cu, Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anmärkning, 50 mikrogram/l.
Mjölkövägen vid nr 22, Badberget.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 62 mikrogram/ l
Badbergsstigen vid nr 7, ”Spången”
Na Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 90 mikrogram/l
Norrastigen vid nr 1, Vänthusplan.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 96 mikrogram/l.

Tjänligt med teknisk anm innebär att vattnet kan orsaka skada på tekniska installationer. För uran, U, finns inget gränsvärde bara en rekommenderad högsta nivå om 30 microgram/l. Rekommendationen är satt utifrån urans toxicitet som tungmetall. Om radioaktiv strålning från uran skall beaktas är gränsvärdet för tjänligt dricksvatten 100 mikrogram/l.
Gösta Lindh

Glassbilen

Blev lite struligt i lördags när glassbilen helt plötsligt ändrade schema. Men nu har han lovat att på lördag den 7:e kl 15 är han i Skärgårdsstads hamn.

Hej vi på Ekholmen har varit i kontakt med glassbilen på fastlandet. Han gör en extra körning ner till hamnen i Skärgårdsstad så vi på öarna kan handla lördagen den 30 juni ca kl. 15.00.

Hälsningar
Cici Carlson
Ekholmen