Författararkiv: mjolkon.se

Arbetsdag 12 maj.

En påminnelse om arbetsdagen den 12 maj kl 10:00 till 13:00. Efter 13:00 serveras varm korv mm.
Vi utför de sedvanliga arbetsuppgifterna.
Särskild arbetsuppgift i vår är att ta bort infarten till den gamla pumpen på Norra Stigen och reparera vägen efter infarten.
En förfrågan till kommunen om dispens från eldningsregler har besvarats enligt följande ”Utanför detaljplanelagt behöver man just nu inte ansöka om dispens för att få elda. ……”
Vi eldar alltså som vanligt.
Styrelsen vill också påpeka att avsikten är att vid städdagarna eldar vi samfällighetens ris, mm. Enskilda får ta hand om sitt eget ris och inte låta samfälligheten elda detta med betald arbetskraft.

Ny krönika, Fältspat och flygbränsle

Ytterligare ett dokument är upplagt bland övriga krönikor, Fältspat och flygbränsle.

Den är skriven av Per Thurberg som är äldre bror till Jan Johansson och som också tidigare tillbringat många somrar på Mjölkö och i Mjölköstugan. Han har kopplat minnen till fastlandets fältspat gruvor i Härsbacka och Isätravik och de jättestora tankfartyg som la till vid Flaxenvik med flygbränsle.

Nytt bidrag till Mjölkö historia — ”Mjölkö och Mjölköstugan” 

Jan Johansson, kusin till Ulf och Anders Cronlund, som är sprungna ur familjen Johansson, vars gemensamma mor- och farföräldrar var de första sommargästerna på ön (se Anders berättelse under krönikor om familjen ) har under hela sitt 79 åriga liv tillbringat somrarna i den över 300 år gamla, timrade Mjölköstugan uppe på bondgården. För ett år sedan lämnade han det för ett mera bekvämt ställe i Gräddö. Men har starka minnen från vår ö som han gärna delar med sig.

Berättelsen och bilderna finns här på vår hemsida under krönikor samt bilder och även i pärmen i vänthuset.

Uppsägning av bredband från IP Österåker

Hej alla som varit med i det 3-åriga bredbandsavtalet med IP Österåker!

Påminner om att…

– när 3-årsavtalen går ut, kommer dom att skicka månadsfakturor med beloppet 436 kr

– vill man inte fortsätta med IPÖ måste man själv säga upp tjänsten skriftligt till info@ip-osteraker.se  (1 månads uppsägningstid. Ange fastighet och adress)

Vill man beställa bredbandstjänster från andra leverantörer inom Österåkers stadsnät kan man göra det via OpenUniverse portal https://www.openuniverse.se/privat/osterakersstadsnat/

Mvh Per Arnesjö

Arbetsdag hösten 2023

Som många observerat kolliderar det tidigare valda datumet för höstens arbetsdag med grovsophämtningen. Arbetsdagen flyttas därför till söndagen den 10 september. Vi arbetar mellan 10:00 till 13:00. Följande arbetsuppgifter är prioriterade:

  • Klippning av sly längs vägarna, inget sly skall sträcka sig ut över vägarna
  • Speciellt skall häcken vid Älgslättsvägen 17 tas ner så att vägbredden inte påverkas
  • Gräs och sly på planen vid föreningshuset och på gamla tennisplan skall slås
  • Fönstren tvättas och altanen städas på föreningshuset, bänkar från ”midsommarängen” tas upp till föreningshuset gamla bänkar eldas upp
  • Sittbänkar tas in
  • Ris och skräp eldas

Efter arbetet kl 13:00 serveras varmkorvlunch. Båtplatsinnehavare vid småbåtsbryggorna uppmanas där så är tillämpligt att sätta upp sina stagstolpar så att y-bommarna kan hissas upp under vintersäsongen. Styrelsen vill påminna fastighetsägarna om att det är fastighetsägarnas ansvar, sedan tomterna avstyckades, att hålla dikena i stånd. Styrelsen

Bredband Mjölkö – lägesbeskrivning 2023 och framåt

Bakgrund

2017 var året då Österåkers Stadsnät grävde och installerade fibernätet på Mjölkö. Österåkers Stadsnät, ÖSAB, är ett dotterbolag till Armada Fastighets AB, Österåkers Kommuns fastighetsföretag. ÖSAB äger fibernätet fram t.o.m. fibernoden i anslutna fastigheter.

77 fastigheter har anslutit sig. Då ingick 36 månader bredband (100/100 Mbit/s) via IP Österåker AB (IPÖ). IPÖ är en lokal bredbandsleverantör som erbjuder alternativ till privatpersoner och företag.

2020 var året då en arbetsgrupp frågade tillgängliga tjänsteleverantörer om ett nytt 36 månaders bredbandsavtal (250/250 Mbit/s. IP Österåker erbjöd det bästa alternativet, motsvarande 167 kr/månad, från november 2020 – oktober 2023. 50 fastigheter valde att ta erbjudandet.

Efter en del startbekymmer och administrativa faktureringsproblem har bredbandstjänsten fungerat stabilt.

Dagsläge

2023 är året då våra 36-månaders så kallade Ö-avtal kommer att avslutas… fr o m november 2023 och in i 2024 beroende på när avtalen påbörjades.

ÖSAB har hittills lagt ut nyttjanderätten och driften av fibernätet till två kommunikationsoperatörer (KO)… IP Only och lokala X-Akt Kommunikation AB, där vår bredbandsleverantör IPÖ har anslutits i skärgården.

Österåkers Stadsnät har under våren genomfört en upphandling av ny kommunikationsoperatör. Utfallet blev att Open Universe/Global Connect (tidigare IP-Only) vann upphandlingen och tillträder som ny operatör under hösten 2023. Det innebär att vi som varit anslutna till X-Akt Kommunikations nät, under hösten blir flyttade till Open Universe nät. https://ip-osteraker.se/nyheter/prishojning-inom-x-akt-kommunikations-nat. Motivet enligt ÖSAB är att göra stadsnätet mer öppet för fler tjänsteleverantörer och att avgifterna måste höjas för att täcka dagens underskott. Muntligt har man också sagt att tidigare möjlighet att ny anslutning av fastigheter i fortsättningen inte kommer att kunna fås med 36 månaders bredband.

IPÖ har meddelat att höjda avgifter till kommunen nu gör att man nu inte har chans att erbjuda tidigare fördelaktiga villkor. Enligt dem kan det innebära mycket högre avgifter i skärgården. IPÖ kommer skicka en separat information till alla med så kallat Ö-avtal de närmaste dagarna. För oss kommer det att löpa enligt avtalet går ut. Därefter gäller ordinarie priser om man vill fortsätta (https://ip-osteraker.se/privat) och villkor (https://ip-osteraker.se/dokument/IPO-Allm%C3%A4nna-Villkor-Privat-F%C3%B6retag-RevE.pdf med bl. a en månads uppsägningstid)

Det nya KO-avtalet kommer att bli officiellt de kommande veckorna och därmed vilka tjänsteleverantörer som vi kan skicka offertförfrågningar till. Kommer att kunna läsas på Österåkers stadsnäts hemsida.

Mina tankar och beslut inför en ny avtalsperiod

Förutom flera kontakter med ÖSAB, IPÖ och GlobalConnect, har jag pratat om läget med vår ordförande Gösta Lindh och några i arbetsgruppen… Marie-Louise Warnström (Mjölkön 1:9), Max Larsson Sundqvist (Mjölkön 1:74) och Jonny Lind (Mjölkön 1:71).

  • Att fibernätet ägs av ÖSAB innebär troligen att vi är bundna att sluta avtal med leverantörer hos deras kommunikationsoperatör.
  • Riskerna att skada bredbandet vid den planerade väg-/dikesrenoveringen, gör att ÖSAB:s ansvar för sin del av otillräcklig nedgrävning och dokumentation inte får äventyras.
  • Jag har tidigt meddelat att jag stiger av samordningen av ett nytt bredbandsavtal på Mjölkö. Det är dags att någon annan tar över bollen, gärna någon som är mer initierad och kunnig i modern nät- och bredbandsteknik. Det finns flera på ön… och jag antar att det är lättare för någon att stiga fram när jag nu stiger av den 30 juni.

Jag hoppas att en arbetsgrupp kan jobba fram ett nytt fördelaktigt avtal för de närmaste åren genom offertförfrågningar till flera tänkbara tjänsteleverantörer.

Tack för många trevliga möten under den här avtalsperioden!

Per Arnesjö (Mjölkön 1:111, Mjölkövägen 17)

Nya krönikor

Anders Cronlund, bror till Ulf på Norra stigen tomt 1:131, har skrivit ihop två krönikor, en om 40-talet och en om Mjölkö handel. Även två dokument, ett som tar upp fast boende på ön under första hälften av 1900-talet och ett om tidningsnotiser i SvD under samma period. Dessa krönikor och dokument finner ni under ”krönikor” här på hemsidan.

Jag har också iordningställt en pärm som heter ”MJÖLKÖ historiska dokument och krönikor” i vilken jag har samlat det som finns på hemsidan och nu även Anders bidrag. Den står tillgänglig för läsning i vänthuset och inte för att låna hem. Där får man istället läsa vidare i lugn och ro på hemsidan.

Trevlig läsning

Pär Waldelius, Amyhäll, Norra stigen

Arbetsdag lördagen den 6 maj

Så är det åter dags för en arbetsdag. Vi börjar kl 10:00. Bland annat skall följande göras:

-städa längs vägarna klippa nedhängande grenar etc
-laga vinterns ”potthål” och andra skador på vägar och stigar
-klippa och röja sly på planen framför föreningshuset och tennisplan
-ställa ut sittbänkar
-skrapa och bättringsmåla räcket på ångbåtsbrygga
-byta pumpcylinder på pumpen vid ångbåtsbryggan
-elda ris- mm

Ta med lämpliga redskap.

Varmkorv, mm serveras vid föreningshuset från kl 13:00.

Styrelsen