Författararkiv: mjolkon.se

Nya krönikor

Anders Cronlund, bror till Ulf på Norra stigen tomt 1:131, har skrivit ihop två krönikor, en om 40-talet och en om Mjölkö handel. Även två dokument, ett som tar upp fast boende på ön under första hälften av 1900-talet och ett om tidningsnotiser i SvD under samma period. Dessa krönikor och dokument finner ni under ”krönikor” här på hemsidan.

Jag har också iordningställt en pärm som heter ”MJÖLKÖ historiska dokument och krönikor” i vilken jag har samlat det som finns på hemsidan och nu även Anders bidrag. Den står tillgänglig för läsning i vänthuset och inte för att låna hem. Där får man istället läsa vidare i lugn och ro på hemsidan.

Trevlig läsning

Pär Waldelius, Amyhäll, Norra stigen

Arbetsdag lördagen den 6 maj

Så är det åter dags för en arbetsdag. Vi börjar kl 10:00. Bland annat skall följande göras:

-städa längs vägarna klippa nedhängande grenar etc
-laga vinterns ”potthål” och andra skador på vägar och stigar
-klippa och röja sly på planen framför föreningshuset och tennisplan
-ställa ut sittbänkar
-skrapa och bättringsmåla räcket på ångbåtsbrygga
-byta pumpcylinder på pumpen vid ångbåtsbryggan
-elda ris- mm

Ta med lämpliga redskap.

Varmkorv, mm serveras vid föreningshuset från kl 13:00.

Styrelsen

Slutgiltigt resultat för vattenprover på Samfällighetens brunnar

Slutgiltigt resultat för vattenproverna på samfällighetens samtliga brunnar föreligger nu. Nedan redovisas provtagningslaboratoriets, Eurofins, bedömning av brunnarna. Teckenförklaring: K= kemisk bedömning, B= Mikrobiologisk bedömning, T= Tjänligt, TA= Tjänligt med anmärkning, OT= otjänligt.

Ångbåtsbryggan: K=T, B=TA

Tennisplan: K=T, B=OT

Mjölkövägen/Badbergsstigen: K=T, B=T

Ormkroken: K=T, B= TA

Älgslättsvägen vid nr 5: K=T, B=TA

Annerostigen: K=T, B=OT

Provresultaten i sin helhet kommer att finnas i pärmen i Vänthuset.

/Gösta

Provtagningsresultat Samfällighetens brunnar på Mjölkön

Provtagningsresultaten för Samfällighetens brunnar börjar nu komma. Endast resultatet för brunnen utanför Älgslättsvägen 7 saknas.

Som tidigare meddelats har brunnarna vid Tennisplan och brunnen på Annerostigen otjänligt vatten. Brunnen vid Tennisplan är otjänlig pga att koliforma bakterier förekommer. Brunnen på Annerostigen är otjänlig då koliforma bakterier förekommer och blyhalten i vattnet är för hög.

Brunnarna vid Ormkroken och Ångbåtsbryggan är tjänliga med anmärkning enligt Eurofins bedömning. Notabelt är att brunnen i korsningen Mjölkövägen/Badbergsstigen som vid förra provtagningen hade otjänligt vatten pga hög blyhalt, i denna provtagning är den enda brunnen som har tjänligt vatten utan anmärkning enligt Eurofins bedömning.

Provresultaten kommer att anslås i vänthuset vid Ångbåtsbryggan.

Hälsningar

Gösta