månadsarkiv: oktober 2022

Slutgiltigt resultat för vattenprover på Samfällighetens brunnar

Slutgiltigt resultat för vattenproverna på samfällighetens samtliga brunnar föreligger nu. Nedan redovisas provtagningslaboratoriets, Eurofins, bedömning av brunnarna. Teckenförklaring: K= kemisk bedömning, B= Mikrobiologisk bedömning, T= Tjänligt, TA= Tjänligt med anmärkning, OT= otjänligt.

Ångbåtsbryggan: K=T, B=TA

Tennisplan: K=T, B=OT

Mjölkövägen/Badbergsstigen: K=T, B=T

Ormkroken: K=T, B= TA

Älgslättsvägen vid nr 5: K=T, B=TA

Annerostigen: K=T, B=OT

Provresultaten i sin helhet kommer att finnas i pärmen i Vänthuset.

/Gösta