månadsarkiv: mars 2020

Enkät om bredband – påminnelse

Tack för alla svar på enkäten… hittills 59! Kanske är det fler anslutna som vill hjälpa till att ge sin syn på ett gruppavtal… eller för er som inte är anslutna att visa intresse om en ny anslutning.

Några korta frågor som underlag för fortsatt arbete. Ju fler som är intresserade desto bättre förhandlingssits!

På tisdag 31 mars ”drar jag repet”, så klicka här för att komma till enkäten.

(Första delen är en beskrivning av möjligheten med gruppavtal för dom som vill vara med. Förhoppningsvis kan vi skapa ett anpassat och ännu bättre erbjudande.)

Vänliga hälsningar

Per Arnesjö
Mjölkövägen 17
(070-523 8028)

Arbetsdag 9 maj.

Arbetsdagen 9 maj ställs in. Vi uppmanar fastighetsägarna att på eget initiativ städa vägen och röja sly utanför sin tomt.
Under de häftiga regnen på senare tid har det visat sig att diken och speciellt trummor under infarter inte kunnat hålla undan utan vatten, regnvattnet har då översvämmat vägarna. I samband med vårstädningen kan det vara på sin plats att rensa och återställa diken samt se över vägtrummor över diken.
Styrelsen

Enkät om nytt bredbandsavtal

Hej Bredbandsintresserade!

Mjölkös 36 månaders bredbandsavtal går ut 1 november i år, för ca 70 anslutna. Österåkers stadsnät kommer i september att sms- och mail-utskicka berörda med informationen att befintliga abonnemang måste sägas upp aktivt annars rullar de på med 1 månads uppsägningstid. Enligt Thomas Molin på Österåkers stadsnät, är fortsatta villkor inte färdigförhandlade, men IP Österåkers månadspriser för 100/100 Mbit/s är idag 250 kr/månad… något som troligen blir högre i höst då avsikten är att höja hastigheten till 250/250 Mbit/s.

Jag har ställt frågan om ett Gruppavtal för bredband kunde vara ett alternativ för Mjölkö. En operatör är alltid mån om att knyta/behålla användare så… ju fler användare och längre bindningstid desto lägre månadspriser. Thomas Molin visade stort intresse och ville gärna jobba vidare med ett erbjudande, då man tidigare undrat varför ingen samfällighet eller ö tidigare efterfrågat en gruppavtalslösning. I förra veckan mejlade han ett erbjudande (som du hittar i enkäten).

Frågor som måste utredas är bl a
– hur många användare som är intresserade och vill binda sig ett eller tre år
– faktureringssätt (styrelsen ska inte vara inblandad)
– om det finns konkurrerande erbjudande
– anslutningsvillkor och intresse för nya användare

———————————————————

Ber dig därför att svara på några korta enkätfrågor som underlag för fortsatt arbete. Ett svar per fastighet… senast 31 mars! Här är länken till den web-baserade enkäten.
Frågar om fastighetsbeteckning för att kunna koppla svaren till hur många anslutningar som kan ingå i ett gruppavtal. Fastighets- och personuppgifter tas bort när vi presenterar resultaten!

Mvh Per Arnesjö

Mjölkön 1:111
Mjölkövägen 17
070-523 8028

per(snabel-a)persiv.se