Bildberättelsen om tillkomsten av en ny ångbåtsbrygga

Historiskt dokument för nuvarande och kommande generationer fram till och med nya bryggans livslängd 2130.
 
Pär Waldelius foto och text
Gösta Lindh foto och projektledare för bygget

Anders Rådell webutformare

S/S Storskär lämnar Mjölkö för sista gången säsongen 2017 den 15 september kl. 18.33 i solnedgång. Det skulle sedan dröja 21 månader innan nästa landning kan ske eftersom hon inte tillåts att lägga till vid de kommande provisoriska bryggorna.

4 november 2017, beslut finns om att riva gamla ångbåtsbryggan och entreprenör Dykab från Luleå är klar att riva den 60 år gamla bryggan och bygga en ny. Hamnholms brygga kommer att förstärkas för att fungera som en tillfälligt brygga för w-trafiken fram till 1 maj enligt uppgörelse med Hamnholm

Redan i december 2017 iordningställdes en provisorisk anläggningsplats för w-båtarna vid Hamnholms brygga.

I slutet av januari gjorde Gällnö en testlandning varvid pontonen vred sig och landgången mellan pontonen och Hamnholms brygga föll i sjön. Fördröjning och stabilisering behövdes.

Den 9 mars testangör Sandhamn den provisoriska bryggan som då får godkänt för fortsatt trafik. Strax därefter rivs den gamla w-bryggan.

Den 23 mars var bryggan riven och bortforslad

Kan inte w-båtarna lägga till såsom den, icke svikande, Granat? 🙂 🙂 🙂 🙂

Sandhamn angör den provisoriska pontonen utanför Hamnholms brygga för sista gången den 1:a maj.

5 maj. Övergivet och ensamt ligger vänthuset i väntan på startskott. Igångsättningen av nya bryggan försenas p.g.a. att Trafikverket har kommit med nya direktiv och krav för möjlighet till bidrag. Omkonstruktion och nya ritningar behövs.

17 maj har Jocke Peters arbete med att iordningställa en tillfällig angöringsplats för w-båtarna vid Storudden kommit igång.

24 maj på e.m., kommer pontonen och justeras in på rätt plats av två bogserbåtar.

30maj. Tillfälliga bryggan helt klar. Nu väntar vi på   w-bolagets provlandning och godkännande.

13 juni. Äntligen gjordes en lyckad och godkänd testlandning av tungviktaren Dalarö och w-trafiken kan komma igång omgående till och från Storudden. Efter att vi stått utan w-trafik i 1,5 månader.

Lördagsbåten från stan 11.15. Nu är det full ruljans! 🙂

Högsommarauktion av post och tidningar på den tillfälliga bryggan klaras av med Christer Qvarnes starka högerarm och flinka, vänstra sorterar arm. Ulf Cronlund är mottagare.

En välbesökt extrastämma 19/8 vid föreningshuset där styrelsen beviljades att uppta ett tillfälligt lån på 6 miljoner för slutförandet av nya w-bryggan.

Den 17 september, efter ett halvår, återupptogs arbetet och då först med  bottenborrning.

Pga bryggbygget fick grovsophämtningen ske vid Ormkroken

12 oktober har stöttorna börjat komma på plats.

5 november. Pga svåra bottenförhållanden för de yttre bryggstöttorna har det tagit längre tid att få dem i ordning. Nu står de färdiga att bära bryggan.

Innan fortsatt arbete med själva bryggan, måste vänthuset stabiliseras och 6 november är stora pråmen och bryggjobbarna på plats igen för att borra ett hål genom en av båthusets grundstenar.

Så här är det tänkt att den färdiga produkten på ritningsstadiet ska se ut. Påminner mycket om den gamla, rivna bryggan. Ritningsutdrag-över-Mjölkö-Fartygsbrygga.

23 november har stöttor och järnbalkar dragits in under vänthuset.

Samtidigt gräver man ur mera vid sidan om för att göra plats för ett komplicerat landfäste.

15 december är vänthuset stabiliserat och Jocke har grävt ur ännu mera för landfästet, så pass att man ser in under huset

Vänthuset har fått ett nytt golv.

Bryggbyggarna har börjat lägga tvärbalkar m.m.

Söndagen den 6 januari. Arbetet men nya bryggan har legat nere i 3 veckor pga helgerna. Så Storuddsbryggan får tjäna vidare. Denna helg för ovanligt mycke folk som var ute för att se vad stormen Alfrida ställt till det med.

Fredag 18 januari. Ingen aktivitet då man jobbar 4-dagars vecka. Annars varit igång sedan 7:e och fyllt på med grus som bottenunderlag till landfästet och svetsat på ytterligare balkar.

Den 14 februari är arbetet i full gång och man börjar skönja konturerna av en brygga, dock ännu inget landfäste.

Det man jobbar med är att spika ihop gjutformar.

14 mars. Bryggan armeras. .

25 mars. Nu sker besiktningar, inmätningar, beräkningar, rengöring av form, mm. Allt inför den gjutning som startar så snart temperaturen tillåter.

2 april. Efter en dag är centralkroppen på bryggan gjuten. Ca 150 ton armering och betong på plats!

12 april. Formvirket borttaget. Kompressor och borrigg på plats för borrning ner i berg för att ge landfästet stöttning.

18 april. Bottenplattan till landfästet har fått sina stöttor förankrade ner till fast berg..

Med Jockes stora traktor gick det att sjösätta i lågvatten och blålera.

Valborgsmässoafton. Form byggs för landfästet.

8 maj.  Projektansvarige Gösta Lindh, till höger, betraktar, tillsammans med besiktningsman från Trafikverket, soppråmen Granats ankomst.

Lastad med ombordfraktad, stor betongblandare.

Som pumpas ut.

Över strandfästets bottenplatta.

14 maj. Pråmen Albatross anländer med dykarna som ska gå under bryggan för att få bort formvirket på undersidan.

15 maj. Upp kommer dykaren efter avslutat arbete.

Det blev trångt när även Granat kom för att hämta sopor. Tre pråmar vid den nya bryggan: Granat, arbetspråmen Johan och dykarpråmen Albatross.

På landfästets bottenplatta har nu byggts upp form och armering för stödväggar.
Den sista gjutningen görs den 16:e.

Gösta ser hur pållarna bultas fast. Även staketet har kommit på plats. Berättaren  stoltserar som en av de första Mjölköborna som beträder den nya ångbåtsbryggan.

21 maj. Landfästet i all sin prakt, formavklätt och under härdning.

22 maj. De tillfälliga stöden av järnbalkar har svetskapats, bl.a. av dykaren under bryggan, till mindre, lösgjorda, bitar som lyfts bort och ombord på pråmen.

23 maj. Pråmen Monitor anländer med fyllnadsgrus som lämpas över till landfästet.

Nu är allt formvirke och alla balkar borta och det återstår en del småjobb för Dykab.

24 maj. Jocke fixar sjösättningsrampen.

27-29 maj. Dykab klär  ”vingarna” med trädäck och Jocke jobbar med markarbeten till landfästet.

4 juni. Granat anländer, denna gång med en lastbil fylld med asfalt som skopas över till landfästet som bildar det slutliga översta lagret.

Asfalten rakas ut.

Den 10 juni: Så har då Dykab avslutat sitt arbete och överlämnar det som återstår, bortforsling av bråte, avslutande markarbete och vissa snickeriarbeten, till oss som Jocke kommet ta hand om.

Farväl till arbetspråmen Johan som tar med sig bryggjobbarna efter väl utfört arbete.

12 juni. Ett sista besök på tillfälliga bryggan vid Storudden. Den har nu tjänat ut och pontonen transporteras bort tillsammans med de vildsådda prästkragarna. Anslutningen och rampen ner från Storuddsstigen rivs och tas bort eftersom strandskyddsdispensen upphör.

Jocke har rensat och finbearbetat markytan och iordningställt sjösättningsrampen.

14 juni f.m. Jobb in i det sista av snickare från Australien och Nya Zeeland genom Jocke.

De första resenärerna Anette och Siv med 9.20 båten till Vaxholm.

Återvänder till Mjölkö nya ångbåtsbrygga 11.35 med Viberö.

Det var några stycken som skålade och väntade…………

…….på den gamla damen s/s Storskär, 111 år, byggd på Lindholmens varv i Göteborg 1908, ångande på i trafik sedan 1939 för det 150 åriga Waxholmsbolaget. Hon blev den som officiellt inviger Mjölkö nya fartygsbrygga, eller sjötrafikbrygga, eller i folkmun ångbåtsbrygga. Eftersom hon är enda kvarvarande ångfartyg som angör Mjölkö i reguljär trafik, så måste hon överleva ytterligare 111 år för att bryggan ska behålla epitetet ångbåtsbrygga! 🙂 🙂

foto Martina Jäghagen Lind

Fram träder Mjölkö samfällighets ordförande och pådrivare, problemlösare och projektledare för bryggbygget, Gösta Lindh. I och med att bandet klipps av är Mjölkö nya kollektivtrafikbrygga invigd! 🙂 🙂

Christer Q stämmer upp på sin nyckelharpa!

Jämför med bilderna i november 2017. 

s/s Storskär lämnar ön 18:45, långt till solnedgång. 21 månader sedan sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.