PUB

Puben kommer att hålla öppen följande lördagskvällar säsongen 2024.

Följande lördagskvällar kör vi pub i år

27 april – värdar Henrik & Åsa
25 maj – vakant
29 juni – vakant
27 juli – värdar Lena med familj
24 augusti – vakant
28 september – vakant
26 oktober – vakant
2 november – vakant

Alla Mjölköbor hälsas varmt välkomna.


Puben kommer att ha öppet kl 20-24.

Efter kl 23 får inga gäster vistas utanför puben med hänsyn till grannarna och kl 0.30 måste alla gäster ha lämnat puben. Allt med hänsyn till de närboende, samt i villkoren för vår servering.

Allt överskott från puben går till öns trivselkassa och kommer att användas för att delfinansiera midsommarfirande samt andra aktiviteter.

Styrelsen vill gärna ha förslag på frivilliga som vill ta ansvar för serveringen en pubkväll! Alla gamla värdar och nya intressenter, varmt välkomna att maila styrelsen ( styrelsen@mjolkon.se ) och meddela ert intresse eller ring Henrik Birath på 0701-87 29 01.

ATT OBSERVERA:

I tillståndet för puben är skrivet att servering skall ske till samfällighetens medlemmar. Socialkontoret i Österåkers kommun, tillståndsgivande myndighet, meddelar dock muntligen att det är acceptabelt att också familjemedlemmar omfattas av tillståndet. Exakt hur gränserna skall dras är inte klart men det får under alla omständigheter inte bli något som är öppet för alla. Gäster från andra öar, utan anknytning till samfällighetens medlemmar kan vi tyvärr inte servera.