Samfällighetens brunnar på Mjölkön

Resultatet av årets vattenprover för Samfällighetens brunnar på Mjölkön föreligger nu. Protokollen kommer att anslås på anslagstavlan i vänthuset.
Vi har nu tre brunnar som innehåller otjänligt vatten; Älgslättsvägen utanför nr 5, Mjölkövägen utanför nr 22, båda med förhöjda blyhalter, och Annerostigen utanför nr 6 med förhöjd halt av bly och koliforma bakterier. Samtliga brunnar har fått varningstext.
Vad kan skälen till förändrad status hos vattnet vara. Det kan finnas olika orsaker; påverkan från omgivningen, ändrat vattenuttag, nederbörd för lite eller för mycket, mm mm.
Styrelsen

Fibernätet på Mjölkön

Om ni avser att gräva i diken eller på tomten har samfälligheten översiktlig kartinformation om fibernätet på Mjölkön. Informationen finns att tillgå hos Gösta Lindh Annerostigen 1. Om det råder minsta tvekan om fiberns dragning skall naturligtvis Ledningskollen kontaktas.
Styrelse

Arbetsdag 11 september

Arbetsdagen hålls de 11 september mellan kl 10-13.
Vad som bör göras och verktyg;
Röja sly, buskar och grenar längs vägarna, kvistsax, röjsåg, motorsåg.
Öppna vägtrummor där det är möjligt, kvistsax spade.
Klippa buskar och röja vid vägtrumman på ängen, kvistsax, motorsåg, spade.
Fylla ut vattenpölen vid vänthuset vid ångbåtsbryggan, spade skottkärra, kratta.
Klippa vegetation vid föreningshuset, röjsåg, kvistsax.
Pandemiläget gör att vi inte serverar korv efter fullgjort arbete. Anmäl er i föreningshuset efter fullgjort arbete.

Styrelsen

Städa föreningshuset 10-11 21/8

Britt och jag har idag bytt ut väskan till hjärtstartaren (som finns på kortsidan av föreningshuset), den gamla var trasig.
Vi noterar att det är igenvuxet här, så vi föreslår att vi städar och röjer mellan 10.00-11.00 inför/ på mötesdagen 21/8.
Sopkvast, röjsåg, krattor och sekatörer behövs. Ju fler vi blir desto snabbare blir vi klara! 😊

Mvh
Martina & Britt

Föreningsstämma, mm

Föreningsstämma i Mjölkö Samfällighetsförening för år 2021 planeras att avhållas den 21 augusti på Mjölkön. Kallelse och eventuella tillkommande ärenden kommer att sändas ut i månadsskiftet juli/augusti.
Några gemensamma midsommarfestligheter kommer inte att anordnas i år. Kräftskivan i höst blir av om inte nya restriktioner tillkommer
Styrelsen

Avgifter 2021

3543kr är årsavgiften för bebyggd tomt och obebyggd tomt kostar 354kr. Betalas till Bankgiro 369-2357.

Regnet

Det har regnat över 50 mm på Mjölkön så lågt liggande och indämda ytor har översvämmats. Fastighetsägare uppmanas att tillse sina fastigheter för undvikande av skador.
/Gösta