månadsarkiv: april 2022

Arbetsdag 7 maj

Lördagen den 7 maj är arbetsdag på Mjölkö. Vi arbetar två timmar mellan 10:00-12:00. Följande skall göras:
Skrapa lös färg och måla räcket på ångbåtsbrygga
Rostskyddsmåla balkar under vänthuset
Ta bort grenar och vindfällen från tennisplan
Klippa buskar, mm på planen vid föreningshuset
Städa och röja ris och ta bort kottar och kvistar längs vägarna
Städa planerna framför småbåtsbryggorna och vägen ner till Kärringstupan
Sätta ut bänkar
Elda ris, mm
Säkert kan andra arbetsuppgifter tillkomma
Efter arbetet kl 12:00 serveras varmkorv, kaffe etc.


Styrelsen

Vägunderhåll

Vägarna på Mjölkön kommer att sladdas i påskhelgen.  Vägarna är mjuka och lätta att bearbeta nu. Det kan innebära att vägarna tillfälligt blir kladdiga men på längre sikt innebär det att vägarna blir bättre i sommar.
Styrelsen

Vägar och pumpar på Mjölkön

På årsmötet togs frågan om vägar och pumpar upp till diskussion. Vägarna är särskilt känsliga för slitage under tjällossningen. Undvik därför transporter med tunga fordon under tjällossningsperioden.
Vi vill också påminna om att enligt de ursprungliga överlåtelseavtalen från när tomterna på ön styckades är bland annat underhåll av dikena utmed tomten fastighetsägarens ansvar
Vattnets i Samfällighetens brunnar blir ständigt sämre när utnyttjandet av brunnarna minskar. Om ni är ute och går på ön och går förbi en av Samfällighetens brunnar pumpa gärna upp lite vatten, det bidrar till att bibehålla en bra vattenkvalitet.
Styrelsen