månadsarkiv: juni 2017

Midsommar!

 

Midsommarfirandet firas traditionsenligt med att klä stången klockan 11.00 och sen blir det dans, lekar, lotter och fint väder vid 15.00

På kvällen spelar Leo Beck vid Ångbåtsbryggan, start 21.00 och det full rulle till 24,00

Sophämtning

Sedan ett år sker sophämtningen på Mjölkö med en ny entreprenör som ställt ut sopbehållare med innersäckar. Tömning av soporna sker genom att säckarna i sopbehållarna lyfts ur och transporteras till bryggan där entreprenörens båt tömmer säckarna. Säckarna skall ligga vid bryggan när båten kommer. Normalt saknar sopbehållarna säckar några timmar.  Om båten av något skäl blir försenad kan behållarna sakna innersäck längre tid, dock ytterst sällan mer än sex timmar. När sopbehållarna saknar innersäck ställ inte soppåsar i den tomma behållaren eller utanför behållaren. Fåglar, räv, grävling m fl river omkring soporna. Det blir snuskigt. Kommer ni till en behållare utan säck ta hem soporna och försök igen efter några timmar eller ta soporna till ångbåtsbryggan där finns i regel säckar att lägga sopor i.

Soporna töms i regel på onsdagar.

Gösta Lindh
Mjölkö Samfällighetsförening