månadsarkiv: april 2020

Bredbandstjänst från 1 november – projektläge

Med enkäten som underlag har en offertförfrågan tagits fram. Den har skickats till de fyra bredbandsleverantörer som kommer att finnas i fibernätet efter 1 november. En arbets-/referensgrupp har träffats och bestämt villkoren för ett gruppbaserat avtal som kan passa majoriteten av Mjölkös anslutna fastigheter:

  • Bindningstid 3 år
  • Individbaserade avtal
  • Offertpriser för 100/100 och 250/250 Mbit/s (exkl. router)
  • Frihet att under avtalstiden komplettera tjänsten med ökad kapacitet, IPTV och IP-telefoni
  • Öppenhet för årsvis fakturering om det innebär en prisfördel
  • En pålitlig och stabil bredbandstjänst
  • En tillgänglig och serviceinriktad kundtjänst
  • Svar senast 15 maj

I arbets-/referensgruppen medverkar Rikard Henriksson, Marie-Louise Warnström, Jonny Lind, Max Larsson Sundqvist, Pia Elfvén, Joakim Peters, Harald Mellbom, Börje Pihl, Per Arnesjö, Björn Löfgren, Niklas Wollheim och Mikael Wårell.

Ägare till vårt fibernät är Österåkers stadsnät AB (ÖSAB). Dom undersöker för närvarande senare tids anmälda korta avbrott och ”svaj” i bredbandet. Åtta fastigheter som ville nyansluta i enkäten kontaktas nu av ÖSAB.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö – 070 523 8028

Midsommarfirande och Pub sommaren 2020

Med hänsyn till Covid-19 epidemin och därav följande restriktioner, som f n gäller året ut, kommer det inte att hållas några Pubaftnar förrän restriktionerna hävs av myndigheterna. Några midsommarfestligheter är inte heller möjliga att anordna med gällande mötesrestriktioner. Om smittoläget ändras till det bättre och restriktionerna lyfts i god tid före midsommar kan midsommarfirandet att kunna anordnas som vanligt.
Styrelsen

Svar på bredbandsenkäten

Stort Tack för alla svar och engagemanget angående ett nytt Gruppavtal för det fiberanslutna bredbandet!

Drygt 80% har svarat och intresset för ett Gruppavtal är mycket stort. 8 fastigheter vill skaffa en ny fiberanslutning.

Hela 15 svarande kan tänka sig medverka i en arbetsgrupp. Går vidare med en inbjudan till gruppen för ett möte vid Puben i påskhelgen.

Klicka här för att komma till svaren.

Helghälsningar!

/ Per Arnesjö, Mjölkövägen 17