månadsarkiv: september 2021

Samfällighetens brunnar på Mjölkön

Resultatet av årets vattenprover för Samfällighetens brunnar på Mjölkön föreligger nu. Protokollen kommer att anslås på anslagstavlan i vänthuset.
Vi har nu tre brunnar som innehåller otjänligt vatten; Älgslättsvägen utanför nr 5, Mjölkövägen utanför nr 22, båda med förhöjda blyhalter, och Annerostigen utanför nr 6 med förhöjd halt av bly och koliforma bakterier. Samtliga brunnar har fått varningstext.
Vad kan skälen till förändrad status hos vattnet vara. Det kan finnas olika orsaker; påverkan från omgivningen, ändrat vattenuttag, nederbörd för lite eller för mycket, mm mm.
Styrelsen

Fibernätet på Mjölkön

Om ni avser att gräva i diken eller på tomten har samfälligheten översiktlig kartinformation om fibernätet på Mjölkön. Informationen finns att tillgå hos Gösta Lindh Annerostigen 1. Om det råder minsta tvekan om fiberns dragning skall naturligtvis Ledningskollen kontaktas.
Styrelse