månadsarkiv: augusti 2020

Arbetsdag 12 september

Vi avser att genomföra en städdag den 12 september. Städdagen kommer att anpassas till Covid-19 läget.
Endast tre arbetsuppgifter kommer att genomföras; intagning av soffor, klippning av ris och buskar efter vägarna samt eldning av ris och bråte tillhörande samfälligheten. Fastighetsägare som har häckar, buskar o dy som sträcker sig utanför tomtgräns In över vägområdet kommer att i görligaste mån informeras innan arbetsdagen.
 Ris som dragits till eldningsplatsen av enskilda får eldas av dessa helst innan arbetsdagen, detta för att minska behovet av manskap vid brasan.
För att undvika folksamlingar påbörjas arbetsdagen mellan 9:30-10:00. Ingen förtäring kommer att serveras. Om tveksamhet inför smittspridning råder rekommenderas munskydd.
Styrelsen

Utdelningen av bredbandserbjudandet är nu klart.

Vi har mötts av mycket positiva reaktioner 🙂 ! Kom ihåg att skicka in beställningen i god tid innan 1 november om ni vill ha en smidig övergång och prisgaranti.

Om vi missat någon (med ursprungliga treårsavtalet), hör av er till mig. Jag bevakar också det fortsatta arbetet med att lösa kvarstående bredbandsproblem för vissa adresser på ön. Frågan har nu hamnat på högre nivå i kommunen för att förhoppningsvis påverka prioriteringen av ärendet.

Bredbandsgruppen har härefter slutfört sitt arbete och hänvisar fortsatta kontakter till IP Österåkers kundtjänst om det gäller bredbandet och Österåker stadsnät om det gäller fiberanslutningen. Passar på att tacka gruppen för hjälpen!

Mvh Per

Nedskräpning

Som tidigare meddelats så lägg inte soppåsar utanför sopcontainer när de är tomma för tömning. Sopentreprenören tar inte hand om dessa sopor. Att lägga påsarna utanför är att se som nedskräpning. Djuren på ön sprider ut soporna. Se bild från korsningen Älgslättsvägen/Annerostigen.