månadsarkiv: augusti 2021

Arbetsdag 11 september

Arbetsdagen hålls de 11 september mellan kl 10-13.
Vad som bör göras och verktyg;
Röja sly, buskar och grenar längs vägarna, kvistsax, röjsåg, motorsåg.
Öppna vägtrummor där det är möjligt, kvistsax spade.
Klippa buskar och röja vid vägtrumman på ängen, kvistsax, motorsåg, spade.
Fylla ut vattenpölen vid vänthuset vid ångbåtsbryggan, spade skottkärra, kratta.
Klippa vegetation vid föreningshuset, röjsåg, kvistsax.
Pandemiläget gör att vi inte serverar korv efter fullgjort arbete. Anmäl er i föreningshuset efter fullgjort arbete.

Styrelsen