månadsarkiv: maj 2021

Regnet

Det har regnat över 50 mm på Mjölkön så lågt liggande och indämda ytor har översvämmats. Fastighetsägare uppmanas att tillse sina fastigheter för undvikande av skador.
/Gösta

Ancis kåserier

De kåserier om Mjölkö jag skrev åren 2009-2014 finns samlade i en pärm som ligger i vänthallen. Litet historia om Mjölkö som kanske är intressant för alla nya Mjölköbor.

Mvh Anci Hammarberg

Även Pär Waldelius har lagt ut sina krönikor i en pärm i vänthallen, där finns hans 50- och 60-tals berättelser plus en text om Mjölkös förhistoria.
/Anders

Städdag

Mötesrestriktionerna är inte upphävda så det är inte möjligt att hålla en traditionell arbetsdag. Det möter dock inte något hinder att fastighetsägarna tar sig an någon av de föreslagna arbetsuppgifterna. Särskilt angeläget är rensning av dikena utefter fastigheterna.

/Styrelsen