Övriga dokument

Anläggningsbeslutet 2015

Du finner här möjligheten att ta del av beslutet. Vi har hittils fått 3 dokument: protokoll från mötet den 2 december, TROSSEN-5828189-v1-Protokoll_2

Anläggningsbeslutet (beskrivning), TROSSEN-5769510-v1-Beskrivning_

Aktbilaga angående Älgslättsbryggan och Ormkroksbryggan (beskrivning BE2), TROSSEN-5840574-v1-Beskrivning_BE2_
Aktbilaga angående bryggan i Norrviken, TROSSEN-5841072-v1-Beskrivning_Norrviken
Förrättningskarta, TROSSEN-5841077-v1-Forrattningskarta_A3S_pdf

Protokoll ifrån Lantmäterimöte 20140429,  20140429LantmaterimoteProtokoll

Mjölkö brunnar

Information gällande brunnarna på Mjölkö Mjolko_vatten

Servitut på vattenområden
Inga sjötomter på Mjölkön styckades med tillhörande vattenområde. 1932 avstod stamfastigheten (den fastighet som Mjölkö samfällighet nu äger) de vattenområden som låg utanför sjötomterna till dessa genom ett servitut som gav sjötomtägarna dispositionsrätten till respektive vattenområde. Det innebär att idag disponerar nästan alla sjötomter det vatten som ligger utanför tomten. Vattengränserna är dock inte alltid logiska. Fisket runt ön lämnades i samma servitut till sjötomterna som en nyttjanderätt att gälla i 50 år. Det innebär att allt fiske runt ön sen 1982 är gemensamt och kan utnyttjas av alla med fastighet på Mjölkö. Servitutstexten framgår följande dokument : Servitut

Vattengränser för sjötomter på Mjölkön
Inga sjötomter på Mjölkön styckades med tillhörande vattenområde. 1932 avstod stamfastigheten (den fastighet som Mjölkö samfällighet nu äger) de vattenområden som låg utanför sjötomterna till dessa genom ett servitut som gav sjötomtägarna dispositionsrätten till respektive vattenområde. Det innebär att idag disponerar nästan alla sjötomter det vatten som ligger utanför tomten. Vattengränserna är dock inte alltid logiska. Kartan med gränserna i sjön stämmer inte helt överens med servitutstexten ( se detta uppslag) men är riktig för de absolut flesta tomterna.  Karta vattenområden 1932