månadsarkiv: januari 2020

Föreningsstämma

Föreningsstämma med Mjölkö Samfällighetsförening kommer att hållas den 16 mars i Östermalms Föreningsråds lokaler. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning. Vi vill påminna om att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast innan utgången av januari månad.
Styrelsen