månadsarkiv: september 2017

Gamla dokument, Brandstadga för Mjölkö

Hej alla Mjölköbor

Här kommer intressant information angående reglerna kring släckning av eld på ön. Som ni kan läsa er till, har ni män på ön ett stort ansvar att hålla oss Mjölköbor trygga.

Brandstadga för Mjölkö

Mitt bidrag till detta är dessvärre inte så lyckat. Den hink (märkt med tomtnummer) som fanns i huset när vi köpte det för 20 år sedan, är numera fylld med blommor – inte vatten.

För några år sedan hade en av våra grannar en liten brand hemma. En rådig Martin Gustafsson agerade då brandman. På detta sätt har han på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att bibehålla kulturen på ön.

Informationen har jag scannat in från dokument jag lånat av Arne Gustafsson på Badbergsstigen, som funnits på ön sedan 70-talet.

Med vänliga hälsningar
Anci Hammarberg
Mjölkö 1:120

Arbetsdagen lördag 16 sept

Arbetsuppgifter på Arbetsdagen lördag 16 sept:

Föreningens stolpar på bryggorna skall sättas ut
Rensning kring Ormkroken, Älgslätten och föreningshuset.
Sly runt vägarna, allt som hänger över vägen upp till två meter skall bort.
Dörrarna till vagnslidret skall grundmålas gula.
Badstegar skall tas upp.
Sofforna skall samlas in för vinterförvaring.
Röja på tennisplan samt ta bort gamla rostiga staket.
Elda upp högen vid föreningshuset.
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma.

Vi samlas kl 10:00 vid föreningshuset och arbetar till kl 13:00 då korv dryck, mm serveras vid föreningshuset.