månadsarkiv: januari 2022

Faktura för bredband

Det är uppenbarligen så att vår leverantör av bredbandstjänster på Mjölkön har administrativa problem. Somliga har fått fakturor för bredbandstjänster som omfattar den period som vi redan betalt i vårt treårsavtal. Kontakta leverantören för rättelse.
Styrelsen