månadsarkiv: juli 2020

Bredbandsabonnemang Mjölkön

Bredbandsgruppen på Mjölkön har förhandlat fram en uppgörelse om internetabonnemang, med IP-Österåker som leverantör, för de fastigheter som har fiberanslutning på Mjölkön. Abonnemanget är tänkt att ersätta det abonnemang som ingick i avtalet om fiberanslutning. Abonnemanget gäller en överföring om 250/250 Mb/s och är treårigt. Objektivt sett är villkoren att anse som förmånligt. Styrelsen i Samfälligheten uppskattar att de enskilda fastigheterna på Mjölkön, som del i ett kollektiv, ges möjlighet att teckna ett förmånligt internetabonnemang och stödjer Bredbandsgruppen i dess strävande att få en så stor uppslutning som möjligt kring det framförhandlade avtalet. Ytterligare information om abonnemanget kan ges av Per Arnesjö (070-523 8028).
Styrelsen Mjölkö Samfällighetsförening

Bredband – lägesrapport

Hej!

Arbetsgruppen har valt att gå vidare med ett attraktivt tre-årserbjudande från en av leverantörerna och håller nu på med detaljer i avtalet. När vi är klara kommer vi att beskriva erbjudandet och dela ut beställningsblanketter till anslutna fastigheter. Respektive fastighetsägare måste skicka in skriftlig beställning innan det befintliga avtalet går ut i oktober.

Angående störningarna i bredbandet så har vårt arbete hittills medfört att man installerat flera loggningsutrustningar… konstaterat att det finns ett ”svaj” som är beroende av nätutrustning inte bara på Mjölkö… och säger att detta ska vara åtgärdat innan vi undertecknar ett nytt avtal. Några av medlemmarnas störningar har visat sig bero på wifi-problem.

Om du fortfarande funderar på att ansluta fastigheten, finns chansen fortfarande till ursprungligt pris… men det är bråttom. Fyll i och skicka tillbaka beställningsblanketten till Roland Höglund (roland.hoglund@osterakersstadsnat.se , 070–4321921) så hjälper han er med en anslutning, Det går bra att fota eller scanna och maila tillbaka

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028