månadsarkiv: augusti 2023

Arbetsdag hösten 2023

Som många observerat kolliderar det tidigare valda datumet för höstens arbetsdag med grovsophämtningen. Arbetsdagen flyttas därför till söndagen den 10 september. Vi arbetar mellan 10:00 till 13:00. Följande arbetsuppgifter är prioriterade:

  • Klippning av sly längs vägarna, inget sly skall sträcka sig ut över vägarna
  • Speciellt skall häcken vid Älgslättsvägen 17 tas ner så att vägbredden inte påverkas
  • Gräs och sly på planen vid föreningshuset och på gamla tennisplan skall slås
  • Fönstren tvättas och altanen städas på föreningshuset, bänkar från ”midsommarängen” tas upp till föreningshuset gamla bänkar eldas upp
  • Sittbänkar tas in
  • Ris och skräp eldas

Efter arbetet kl 13:00 serveras varmkorvlunch. Båtplatsinnehavare vid småbåtsbryggorna uppmanas där så är tillämpligt att sätta upp sina stagstolpar så att y-bommarna kan hissas upp under vintersäsongen. Styrelsen vill påminna fastighetsägarna om att det är fastighetsägarnas ansvar, sedan tomterna avstyckades, att hålla dikena i stånd. Styrelsen