månadsarkiv: augusti 2018

Båtupptagning i höst

Enligt nuvarande planer kommer bygget av den nya bryggan att återupptas 1 september då det åter är tillåtet enligt tillståndet för arbete i vatten. Det är bl a borrning för stödbenen som kommer att inleda arbetet, därefter formsättning, mm.
Arbetena kommer att blockera sjösättningsrampen vid bryggan, man kan således inte påräkna att den är tillgänglig efter 1 sept. Lättare båtar kan tas upp vid Ormkroken, för tyngre båtar kan det vara problem vid Ormkroken. Ta kontakt med föraren av bogserfordonet för samråd kring båtupptagningen.