månadsarkiv: april 2023

Arbetsdag lördagen den 6 maj

Så är det åter dags för en arbetsdag. Vi börjar kl 10:00. Bland annat skall följande göras:

-städa längs vägarna klippa nedhängande grenar etc
-laga vinterns ”potthål” och andra skador på vägar och stigar
-klippa och röja sly på planen framför föreningshuset och tennisplan
-ställa ut sittbänkar
-skrapa och bättringsmåla räcket på ångbåtsbrygga
-byta pumpcylinder på pumpen vid ångbåtsbryggan
-elda ris- mm

Ta med lämpliga redskap.

Varmkorv, mm serveras vid föreningshuset från kl 13:00.

Styrelsen