månadsarkiv: september 2018

Roslagsvatten : Inställd grovavfallsfärja

Inställd grovavfallsfärja, meddelande ifrån Roslagsvatten

  • Rapporterat: 2018-09-20 15:12
  • Plats: Mjölkön, Seglarö och Stora Timrarön västra
  • Status: Arbete pågår
  • Beräknat slutdatum: 2018-09-29 13:00

Vår entreprenör Melskär meddelar att grovavfallsfärjan kommer att ställas in den 22/9 för Mjölkön, Seglarö och Stora Timrarön västra.

ÅVC-färjan planeras istället trafikera samma stopp samma tid lördagen därefter, den 29 september.

Anledningen till att vi ställer in lördagens tur är att det vid hård vind innebär risker med lastning och lossning av avfallet och vi vill undvika personskador.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det innebär.

Grovsophämtning – Blir från Ångsbåtsbryggan

Grovsopor kommer att hämtas från Mjölkön lördag 22 sept. Om hämtningen kommer att ske vid vänthuset eller Ormkroken beror på arbetsläget för bryggbygget. Troligtvis blir det Ormkroken som det nu ser ut.
Gösta

Senaste ifrån Jocke :

Grovsopor kommer att hämtas vid ordinarie ångbåtsbrygga då jag har ordnat med Dykab så att de inte kommer att vara i vägen.

Mvh Jocke

Bryggbygget

Som kanske setts så har det inte varit någon aktivitet i bryggbygget denna vecka.
Vi hade ett projektmöte i slutet av förra veckan. Där framkom att borriggen är på service och reparation och blir försenad. Borrningen beräknas starta 17 september. Vidare så höll inte materialet som skall användas till att stadga vänthuset avsedd korrosionsklass varför detta måste åtgärdas, vilket sker nu. Den nya tidplan som antagits har trots de inledande förseningarna samma sluttidpunkt som tidigare, 15 februari  2019.
Gösta

Städdag 15 september

Städdag 15 september 09:00 till 12:00
På städdagen planeras följande arbeten utföras:

Klippning av gräs och röjning av sly på gamla tennisbanan och ängen framför föreningshuset. Ta med röjsåg, lie, gräsklippare, sekatör eller räfsa.

Röjning längs ön:s alla vägar. Ta med sekatör, grensåg, kvistsax o dy. Riset läggs i vägkanten och samlas upp där, ta med fordon med släpkärra.

Ta in sittbänkar, traktor med vagn.

Fälla upp ta in badstegar på samtliga bryggor som har sådana.

Köra ut stolpar, mm för upphissning av förtöjningsbommar. Fordon med släpkärra

Buskröjning Ormkroken, Badberget och Norrviken. Ta med sekatör, röjsåg eller grensax.

Eldning sker på ängen vid föreningshuset. De brännbara soporna och grovsoporna som ligger på ängen vid Ormkroken kommer inte att eldas genom Samfällighetens försorg. De fastighetsägare som lagt dit avfallet får ta hand om det själva och återställa platsen. Detsamma gäller material som inte insamlats av Samfälligheten på ängen vid föreningshuset.

Styrelsen