månadsarkiv: maj 2022

Restavfall

På sistone har det dykt upp skyltar med rubriken ”Restavfall” på våra sopbehållare. Jag ha bett Roslagsvatten att förtydliga vad restavfall är. Restavfall är det som blir kvar efter att alla utsorterbara fraktioner har sorterats ut ur hushållsavfallet. Då vi inte har separat hämtning av matavfall på ön är restavfall för oss det som hamnar i soppåsen i köket minus glas- och konservburkar.
Gösta

Avgifter 2022

Årsavgift bebyggd fastighet: 3 543 kronor  betalas till BG 369-2357
Årsavgift obebyggd fastighet: 354 kronor betalas till BG 369-2357
Årsavgift båtplats: 1 112 kronor betalas till BG 369-2357
Båtuppläggningsplats på tennisplan: 500 kronor per säsong (sommar respektive vinter) betalas till BG 369-2357
Frivillig trivselkassa: 200 kronor betalas till BG 5190-5743

/Styrelsen

Midsommarfirande på Mjölkön

Samfällighetens styrelse har under gångna år på frivillig basis anordnat midsommarfirandet på Mjölkön. Att anordna midsommarfirandet är ingen uppgift som åligger Samfälligheten. Styrelsen önskar att ansvaret för midsommarfirandet alternerar mellan öns fastighetsägare och att det på Mjölkön tillskapas en kommitté som ansvarar för midsommarfirandet. Kommitténs medlemmar kan variera år från år och ansvaret på så sätt fördelas. Vi efterlyser sålunda en festkommittén som är villig att anordna midsommarfestligheterna på Mjölkön. Om inga är villiga att överta ansvaret för det traditionella midsommarfirandet på Mjölkön kommer festligheterna i nuvarande form att upphöra.

Styrelsen kommer att bistå med att överföra erfarenheter kring anordnandet av festligheterna

Styrelsen