månadsarkiv: februari 2020

Blåsten 22-23 februari

De senaste veckornas blåsiga väder har fällt ett antal träd på Mjölkö. Samfälligheten röjer undan träd som ligger på ön:s vägar, dock tar Samfälligheten inte hand om de fällda träden. Det får respektive fastighetsägare göra.
Även vid måttlig blåst faller träd på ön. Senast föll bl a ett träd över pumpen på
Annerostigen som förstördes. Styrelsen uppmanar fastighetsägarna på ön att se över träden på fastigheterna för att undvika vindfällen som i värsta fall kan orsaka inte bara materiella skador utan även personskador.
Styrelsen Samfällighetsföreningen