månadsarkiv: juni 2021

Föreningsstämma, mm

Föreningsstämma i Mjölkö Samfällighetsförening för år 2021 planeras att avhållas den 21 augusti på Mjölkön. Kallelse och eventuella tillkommande ärenden kommer att sändas ut i månadsskiftet juli/augusti.
Några gemensamma midsommarfestligheter kommer inte att anordnas i år. Kräftskivan i höst blir av om inte nya restriktioner tillkommer
Styrelsen

Avgifter 2021

3543kr är årsavgiften för bebyggd tomt och obebyggd tomt kostar 354kr. Betalas till Bankgiro 369-2357.