månadsarkiv: oktober 2018

Framtida tillgång på dricksvatten?

Trots sommarens torrperiod så verkar brunnarna ha klarat vattentillgången, tack vare stor sparsamhet och många sköna dopp i havet.

Funderingen om hur vi kan säkra framtidens dricksvattentillgång har fått positiv respons och vi är några som har träffats på eget initiativ, efter att ha stämt av med styrelsen genom Gösta Lindh. Vi vill undersöka förutsättningar och kostnader för en gemensam avsaltningsanläggning, som kan möta framtida behov och kvalitet på dricksvatten. Vi kommer att försöka kartlägga dagens tillgång, träffa tänkbara leverantörer och följa upp teknikutvecklingen för vattenrening.

Hör gärna av er till oss om du har funderingar, förslag eller vill vara med.

Vänliga hälsningar

Per Arnesjö (Mjölkövägen 17)
Henrik Birath (Norra stigen 21)
Hans Ryding (Älgslättsvägen 23)
Jonas Nodler (Badbergsstigen 20)