månadsarkiv: augusti 2019

Arbetsdag Mjölkön lördag 14 september


Arbetsdagen är mellan 10:00 till 13:00 då ”korvlunchen” serveras. Det som skall göras är bl a följande:
Riva ev kvarstående del av landgången i Storuddsviken. Ev virke läggs på vändplan tv. 
Röja efter vägarna, ris kvistar o dy bör inte sträcka sig ut över diket. 
Klippa gräs och sly på ”tennisplan” och ängen vid föreningshuset. 
Köra ut stolpar till småbåtsbryggorna och koppla kättingar. 
Ta in soffor. 
Fylla hål i marken vid Ormkroken. 
Städa vägar, Ormkroken, Älgslätten, Kärringstupan och planen vid Ångbåtsbryggan. 
Allt ris o dy körs till föreningshuset för eldning. Inga eldar någon annan stans på samfälligheten mark!
Finner ni annat som bör göras anmäl det till ordf på fm då vi träffas. 
Ta med lämplig utrustning för uppgifterna. 
Väl mött
Styrelsen