Mjölkö i SvD 1900 – 1960 /Anders Cronlund

Främst avser träffarna i arkivet i stort dagliga notiser om båttrafiken som angör Mjölkö, många gånger med båtbyte vid Mjölkö brygga. Flera trader går till Spillersboda ibland via Mjölkö ibland via Isättravik. Senare trader till bryggor på Ljuströ. Dryga dussinet Waxholmsbåtar är i trafik, flertalet idag skrotade. På 50-talet återfinns nuvarande båtar, Waxholm III, Norrskär, Saltsjön och Västan. Periodvis finns segeltävlingar som bland annat passerar Mjölkö nämnda, stugförsäljningar samt jordfästningar till vilka Mjölkö fastighetsägarförening sänt kransar.

021230       G. Olsson på Mjölkö skänker 157 kr till Centrala nödhjälpskommittén. Ingen Olsson upptas i Församlingsboken/Mjölkö

090804      En projektil från Kustartilleriet landar på Mjölkö

100719       Fyr på Hästvilan. Farleden dras norr om Hästvilan på grund av utskjutande landtunga och Storudds enmetersgrynna

130305       Wellamo på grund vid Hästvilan. 50 personer tas i livbåtar till Mjölkö

130316       Fyren på Hästvilan flyttas till Lervik och ny fyr byggs på Ekören

260507       Wedins fastighets & jordbruksbyrå säljer tomter på Mjölkö ”vacker löv- och barrskog, gott dricksvatten, vackra promenader (ett blivande Trälhavsbaden). Mjölk mm. finns att köpa på plats. Annonsen upprepas under sommaren

280428       Margretelunds slott säljer tomter på Elgö och Mjölkö vilka tillhör ”Margretelunds sommarstad” i vilket även tomter på fastlandet ingår – för seglare, sportsmän och skärgårdsvänner

280630       Margretelundsförsäljningen i Åkersberga annonserar innertomter för 600 kr och sjötomter för 1000 kr. 10 års amortering. Fler liknande annonser införs under året och ända till 1933

310718       Telefonförbindelse till Elgö och Mjölkö från Lerviks udde. Klart 20 juli

320923       Hemmansägare Sven Eriksson fått en lax på 10 kg i notvarp

380412       Annons om sportstuga i Dalastil (Storudd?) anger att det finns en Handelsbod

440508       Representanter för Stockholms länsfiskarförning, inklusive Mjölköbon Sven Jansson, vill ta bort fridlysning av Kungsörn

501001       2350 skärgårdsbor, inklusive Mjölköfiskaren Sven Jansson, protesterar mot försämringar i Strandlagen och mot ökat fritt fiske

520102       Stadionchefen Tage Erikssons dotter Kerstin vinterbadar. Erikssons hade tomt cirka 150 meter efter gamla festplatsen

570416       Flyghaveri. Ett plan av typen J 28 Vampire störtade av oklar anledning väster om ångbåtsbryggan. Kaptenen omkom.

600716       Besök av stiftsbåten

Sammanställt av Anders Cronlund 20230411