Arbetsdagar

Arbetsdagar 2022

Arbetsdagar kommer att hållas följande datum, lördagen den 7 maj och lördagen den 10 september.

Arbetsdagarna beräknas börja 09:00 avslutas med sedvanlig ”korvlunch”. Det går bra att ansluta mellan 09:00 och 10:00 om man t.ex. kommer ut med båt på lördag morgon.

Planerade arbeten

  • Städa längs vägar och övriga Samfällighetens markytor
  • Ta reda på vindfällen o dyl på Samfällighetens mark
  • Röja och elda sly, mm
  • Klippa gräs vid föreningshuset
  • Rostskydda stålet under föreningshuset
  • Ställa ut soffor
  • Hantera förtöjningsbommar, mm
  • Underhåll av kulvertar
  • Med mera

Tag gärna med motorsåg, röjsåg, kvistsax, kratta eller annan för ändamålet lämplig utrustning.

Du som inte hade möjlighet att deltaga på arbetsdagen, men fortfarande vill hjälpa till kan säkert göra en insats. Självklart betalar vi tillbaka städavgiften även vid en sån arbetsinsats. Anmäl dig till ordförande per mail.