månadsarkiv: maj 2024

Arbetsdag 12 maj.

En påminnelse om arbetsdagen den 12 maj kl 10:00 till 13:00. Efter 13:00 serveras varm korv mm.
Vi utför de sedvanliga arbetsuppgifterna.
Särskild arbetsuppgift i vår är att ta bort infarten till den gamla pumpen på Norra Stigen och reparera vägen efter infarten.
En förfrågan till kommunen om dispens från eldningsregler har besvarats enligt följande ”Utanför detaljplanelagt behöver man just nu inte ansöka om dispens för att få elda. ……”
Vi eldar alltså som vanligt.
Styrelsen vill också påpeka att avsikten är att vid städdagarna eldar vi samfällighetens ris, mm. Enskilda får ta hand om sitt eget ris och inte låta samfälligheten elda detta med betald arbetskraft.