Kategoriarkiv: Uncategorized

Föreningsstämma, mm

Föreningsstämma i Mjölkö Samfällighetsförening för år 2021 planeras att avhållas den 21 augusti på Mjölkön. Kallelse och eventuella tillkommande ärenden kommer att sändas ut i månadsskiftet juli/augusti.
Några gemensamma midsommarfestligheter kommer inte att anordnas i år. Kräftskivan i höst blir av om inte nya restriktioner tillkommer
Styrelsen

Avgifter 2021

3543kr är årsavgiften för bebyggd tomt och obebyggd tomt kostar 354kr. Betalas till Bankgiro 369-2357.

Regnet

Det har regnat över 50 mm på Mjölkön så lågt liggande och indämda ytor har översvämmats. Fastighetsägare uppmanas att tillse sina fastigheter för undvikande av skador.
/Gösta

Ancis kåserier

De kåserier om Mjölkö jag skrev åren 2009-2014 finns samlade i en pärm som ligger i vänthallen. Litet historia om Mjölkö som kanske är intressant för alla nya Mjölköbor.

Mvh Anci Hammarberg

Även Pär Waldelius har lagt ut sina krönikor i en pärm i vänthallen, där finns hans 50- och 60-tals berättelser plus en text om Mjölkös förhistoria.
/Anders

Städdag

Mötesrestriktionerna är inte upphävda så det är inte möjligt att hålla en traditionell arbetsdag. Det möter dock inte något hinder att fastighetsägarna tar sig an någon av de föreslagna arbetsuppgifterna. Särskilt angeläget är rensning av dikena utefter fastigheterna.

/Styrelsen

Årsmöte med Mjölkö Samfällighetsförening 2021

Nuvarande restriktioner i samhället med anledning av pandemin gör det omöjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte med Mjölkö Samfällighetsförening. Efter att ha tagit del av vad juridisk expertis rekommenderar skjuts årsmötet upp till att det kan hållas på traditionellt sätt med iakttagande av då ev rådande restriktioner i samhället.
Handlingarna till årsmötet kommer att sändas ut under mars månad för att behandlas på det kommande årsmötet. Kallelse till det senarelagda årsmötet kommer att skickas ut via post senast 14 dagar före aktuellt mötesdatum.

Styrelsen