Kategoriarkiv: Uncategorized

Bredband – lägesrapport

Hej!

Arbetsgruppen har valt att gå vidare med ett attraktivt tre-årserbjudande från en av leverantörerna och håller nu på med detaljer i avtalet. När vi är klara kommer vi att beskriva erbjudandet och dela ut beställningsblanketter till anslutna fastigheter. Respektive fastighetsägare måste skicka in skriftlig beställning innan det befintliga avtalet går ut i oktober.

Angående störningarna i bredbandet så har vårt arbete hittills medfört att man installerat flera loggningsutrustningar… konstaterat att det finns ett ”svaj” som är beroende av nätutrustning inte bara på Mjölkö… och säger att detta ska vara åtgärdat innan vi undertecknar ett nytt avtal. Några av medlemmarnas störningar har visat sig bero på wifi-problem.

Om du fortfarande funderar på att ansluta fastigheten, finns chansen fortfarande till ursprungligt pris… men det är bråttom. Fyll i och skicka tillbaka beställningsblanketten till Roland Höglund (roland.hoglund@osterakersstadsnat.se , 070–4321921) så hjälper han er med en anslutning, Det går bra att fota eller scanna och maila tillbaka

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028

Bredband 1 november – lägesrapport maj

Vi har fått in lovande svar på vår offertförfrågan. Representanter ur arbetsgruppen kommer nu att bjuda in till möte för att ställa kompletterande frågor. Förhoppningsvis kan vi ha ett färdigt erbjudande under juni månad. Vill du veta mer kan du prata med någon representant i arbetsgruppen. 
Ang. dom som har haft varierande bredbandshastighet och korta avbrott, säger Österåkers stadsnät att felet troligen är switchrelaterat på ön. Vi har krävt en tidplan för åtgärd innan sommarperioden.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028

Bredbandstjänst från 1 november – projektläge

Med enkäten som underlag har en offertförfrågan tagits fram. Den har skickats till de fyra bredbandsleverantörer som kommer att finnas i fibernätet efter 1 november. En arbets-/referensgrupp har träffats och bestämt villkoren för ett gruppbaserat avtal som kan passa majoriteten av Mjölkös anslutna fastigheter:

  • Bindningstid 3 år
  • Individbaserade avtal
  • Offertpriser för 100/100 och 250/250 Mbit/s (exkl. router)
  • Frihet att under avtalstiden komplettera tjänsten med ökad kapacitet, IPTV och IP-telefoni
  • Öppenhet för årsvis fakturering om det innebär en prisfördel
  • En pålitlig och stabil bredbandstjänst
  • En tillgänglig och serviceinriktad kundtjänst
  • Svar senast 15 maj

I arbets-/referensgruppen medverkar Rikard Henriksson, Marie-Louise Warnström, Jonny Lind, Max Larsson Sundqvist, Pia Elfvén, Joakim Peters, Harald Mellbom, Börje Pihl, Per Arnesjö, Björn Löfgren, Niklas Wollheim och Mikael Wårell.

Ägare till vårt fibernät är Österåkers stadsnät AB (ÖSAB). Dom undersöker för närvarande senare tids anmälda korta avbrott och ”svaj” i bredbandet. Åtta fastigheter som ville nyansluta i enkäten kontaktas nu av ÖSAB.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö – 070 523 8028

Midsommarfirande och Pub sommaren 2020

Med hänsyn till Covid-19 epidemin och därav följande restriktioner, som f n gäller året ut, kommer det inte att hållas några Pubaftnar förrän restriktionerna hävs av myndigheterna. Några midsommarfestligheter är inte heller möjliga att anordna med gällande mötesrestriktioner. Om smittoläget ändras till det bättre och restriktionerna lyfts i god tid före midsommar kan midsommarfirandet att kunna anordnas som vanligt.
Styrelsen

Svar på bredbandsenkäten

Stort Tack för alla svar och engagemanget angående ett nytt Gruppavtal för det fiberanslutna bredbandet!

Drygt 80% har svarat och intresset för ett Gruppavtal är mycket stort. 8 fastigheter vill skaffa en ny fiberanslutning.

Hela 15 svarande kan tänka sig medverka i en arbetsgrupp. Går vidare med en inbjudan till gruppen för ett möte vid Puben i påskhelgen.

Klicka här för att komma till svaren.

Helghälsningar!

/ Per Arnesjö, Mjölkövägen 17

Enkät om bredband – påminnelse

Tack för alla svar på enkäten… hittills 59! Kanske är det fler anslutna som vill hjälpa till att ge sin syn på ett gruppavtal… eller för er som inte är anslutna att visa intresse om en ny anslutning.

Några korta frågor som underlag för fortsatt arbete. Ju fler som är intresserade desto bättre förhandlingssits!

På tisdag 31 mars ”drar jag repet”, så klicka här för att komma till enkäten.

(Första delen är en beskrivning av möjligheten med gruppavtal för dom som vill vara med. Förhoppningsvis kan vi skapa ett anpassat och ännu bättre erbjudande.)

Vänliga hälsningar

Per Arnesjö
Mjölkövägen 17
(070-523 8028)

Arbetsdag 9 maj.

Arbetsdagen 9 maj ställs in. Vi uppmanar fastighetsägarna att på eget initiativ städa vägen och röja sly utanför sin tomt.
Under de häftiga regnen på senare tid har det visat sig att diken och speciellt trummor under infarter inte kunnat hålla undan utan vatten, regnvattnet har då översvämmat vägarna. I samband med vårstädningen kan det vara på sin plats att rensa och återställa diken samt se över vägtrummor över diken.
Styrelsen

Enkät om nytt bredbandsavtal

Hej Bredbandsintresserade!

Mjölkös 36 månaders bredbandsavtal går ut 1 november i år, för ca 70 anslutna. Österåkers stadsnät kommer i september att sms- och mail-utskicka berörda med informationen att befintliga abonnemang måste sägas upp aktivt annars rullar de på med 1 månads uppsägningstid. Enligt Thomas Molin på Österåkers stadsnät, är fortsatta villkor inte färdigförhandlade, men IP Österåkers månadspriser för 100/100 Mbit/s är idag 250 kr/månad… något som troligen blir högre i höst då avsikten är att höja hastigheten till 250/250 Mbit/s.

Jag har ställt frågan om ett Gruppavtal för bredband kunde vara ett alternativ för Mjölkö. En operatör är alltid mån om att knyta/behålla användare så… ju fler användare och längre bindningstid desto lägre månadspriser. Thomas Molin visade stort intresse och ville gärna jobba vidare med ett erbjudande, då man tidigare undrat varför ingen samfällighet eller ö tidigare efterfrågat en gruppavtalslösning. I förra veckan mejlade han ett erbjudande (som du hittar i enkäten).

Frågor som måste utredas är bl a
– hur många användare som är intresserade och vill binda sig ett eller tre år
– faktureringssätt (styrelsen ska inte vara inblandad)
– om det finns konkurrerande erbjudande
– anslutningsvillkor och intresse för nya användare

———————————————————

Ber dig därför att svara på några korta enkätfrågor som underlag för fortsatt arbete. Ett svar per fastighet… senast 31 mars! Här är länken till den web-baserade enkäten.
Frågar om fastighetsbeteckning för att kunna koppla svaren till hur många anslutningar som kan ingå i ett gruppavtal. Fastighets- och personuppgifter tas bort när vi presenterar resultaten!

Mvh Per Arnesjö

Mjölkön 1:111
Mjölkövägen 17
070-523 8028

per(snabel-a)persiv.se