Kategoriarkiv: Uncategorized

Ancis kåserier

De kåserier om Mjölkö jag skrev åren 2009-2014 finns samlade i en pärm som ligger i vänthallen. Litet historia om Mjölkö som kanske är intressant för alla nya Mjölköbor.

Mvh Anci Hammarberg

Även Pär Waldelius har lagt ut sina krönikor i en pärm i vänthallen, där finns hans 50- och 60-tals berättelser plus en text om Mjölkös förhistoria.
/Anders

Städdag

Mötesrestriktionerna är inte upphävda så det är inte möjligt att hålla en traditionell arbetsdag. Det möter dock inte något hinder att fastighetsägarna tar sig an någon av de föreslagna arbetsuppgifterna. Särskilt angeläget är rensning av dikena utefter fastigheterna.

/Styrelsen

Årsmöte med Mjölkö Samfällighetsförening 2021

Nuvarande restriktioner i samhället med anledning av pandemin gör det omöjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte med Mjölkö Samfällighetsförening. Efter att ha tagit del av vad juridisk expertis rekommenderar skjuts årsmötet upp till att det kan hållas på traditionellt sätt med iakttagande av då ev rådande restriktioner i samhället.
Handlingarna till årsmötet kommer att sändas ut under mars månad för att behandlas på det kommande årsmötet. Kallelse till det senarelagda årsmötet kommer att skickas ut via post senast 14 dagar före aktuellt mötesdatum.

Styrelsen

Bredband – läge oktober

Vi närmar oss starten av det nya bredbandsavtalet den 1 november-

Projektet som ska ge oss alla ett stabilare bredband är några veckor försenat, men teknikerna har nu länkutrustning på plats.

Kommande helg eller helgen därefter kommer trafiken att flyttas över till nya länkarna. Såvida man inte hittar nya begränsningar kommer Mjölkö därefter att ha ett bredband i toppklass. Värt att nämna att problem som är kopplat till fibernätet och inte till vår tjänsteleverantören IP Österåker (IPÖ).

Drygt fyrtio fastigheter har hittills anmält sig till det nya tre-åriga bredbandavtalet. I samband med hantering av anmälningarna insåg IPÖ att den befintliga kundsupporten måste förbättras. Man har därför startat representation med egen personal i Åkersberga. Överföringen av kundsupporten medförde tyvärr att anmälningar som gjordes via e-post försenats och några fortfarande inte fått bekräftelse eller faktura…

  • För att kunna stämma av med IPÖ ber jag er som ännu inte fått bekräftelse med fakturalänk att meddela mig snarast via sms till Per Arnesjö, 070-5238028.
  • För de som väntar på bekräftelse eller ännu inte anmält sig så lovar man förlängd anmälningstid till 30 november pga. nämnda problem
  • Ingen kommer stå utan tjänst under tiden

För er som signerat och betalat, kommer bredbandshastigheten att höjas till 250/250 Mbit/sek den 1 november.

Vänliga hösthälsningar

Per – 070-523 8028

Komplettering till läget

Bredbandsinfo från IP Österåker…Den nya tjänsten gäller fr.o.m. avslutet av respektive ursprungligt avtal. (I de flesta fall 1 november… dock nytt för mig är att några tydligen fått kompensation några månader 2017).Fakturan har inte hunnits skickas ut till alla. Den kommer tids nog… men detta påverkar inte nya tjänsten, avtalstiden eller priset.Om ni inte fått vare sig bekräftelse eller faktura… kontakta för säkerhets skull IPÖ:s kundtjänst och stäm av att anmälan kommit in, e-postadress, tiden när ert ursprungliga avtal går ut etc. IPÖ:s kundtjänst tel. 08-12446480 kl 09-17 eller info@ip-osteraker.se .Bredbandstrafiken kommer flyttas över på nya länkarna i helgen. Man fortsätter följa kvaliteten för ev. fortsatt trimning.
Mvh Per

Ledningar i mark Mjölkön

Frågan har väckts om var jordledningarna på Mjölkön är belägna; fiber, kraftkabel och telekabel. Den samlade informationen om vilka ledningar som finns inom ett begränsat område kan erhålla från en instans som kallas Ledningskollen, finns på nätet. Att gräva i marken utan att inhämta information om eventuella ledningar i marken kan bli dyrt. Har man inhämtat information från Ledningskollen och gräver av en ledning som inte har rapporterats eller är felaktigt rapporterad har man en bättre ställning mot nätägaren än om man inte har kontaktat Ledningskollen.
Gösta Lindh

Meddelande från Österåkers stadsnät

”Vi tror och hoppas att vi hittat vad som kan ha orsakat störningar i nätet.
Grafer som övervakar systemet kan ha visat fel belastning på vissa länkar och det som görs nu är att det rättas till och att nya ännu bättre länkar beställs (tar ca 3 veckor att få hem) och att det bokas in att nattetid så ska dessa bytas.
Så när det är gjort (tar väl ca en dryg månad innan allt är klart) så ska ni inte uppleva några såna här störningar mer.”
/ Per Arnesjö (070-5238028)

Arbetsdag 12 september

Vi avser att genomföra en städdag den 12 september. Städdagen kommer att anpassas till Covid-19 läget.
Endast tre arbetsuppgifter kommer att genomföras; intagning av soffor, klippning av ris och buskar efter vägarna samt eldning av ris och bråte tillhörande samfälligheten. Fastighetsägare som har häckar, buskar o dy som sträcker sig utanför tomtgräns In över vägområdet kommer att i görligaste mån informeras innan arbetsdagen.
 Ris som dragits till eldningsplatsen av enskilda får eldas av dessa helst innan arbetsdagen, detta för att minska behovet av manskap vid brasan.
För att undvika folksamlingar påbörjas arbetsdagen mellan 9:30-10:00. Ingen förtäring kommer att serveras. Om tveksamhet inför smittspridning råder rekommenderas munskydd.
Styrelsen