Årsavgift till Samfälligheten

Nu har vi kommit en bit in i augusti och det var dags att stämma av inbetalningen av årsavgiften för 2022. Till min förvåning så ser jag att det är fortfarande många som missat att betala in till Samfälligheten. Vi behöver få in avgiften så att vi kan täck våra kostnader som t.ex. underhållet av vägarna, brygghuset mm.

Ni som vet med er att ni inte betalat kan väl göra det omgående så slipper vi skicka ut en påminnelse, det kostar ju pengar också.

Inbetalningen sker till bankgironummer 369-2357 och avgiften är 3543:- för bebyggd tomters. 354:- för obebyggd. 

Det finns även några båtplatser där vi saknar inbetalningen för. Om ni inte vill ha den kvar så behöver ni meddela bryggansvarig det. Annars så ber jag er att betala in avgiften omgående. 

Inbetalningen sker till bankgironummer 369-2357 och avgiften är 1112:-

Kassören- Henrik Moegelin

Midsommarstången 2022

Hej!
Martina Jäghagen Lind och jag har ju utlovat att se till av midsommarstången kommer på plats. Vi samlas på midsommarafton på ängen 10:30 för att klä stången. Björkris kommer att levereras av familjen Hamnholm men blommor hjälps vi åt att plocka. Ju fler vi blir desto roligare får vi. 😆
🇸🇪🌸🌺🌸🇸🇪🌺🌸🌺🇸🇪🌸🌺🌸🇸🇪

Soliga hälsningar
Britt &Martina

Större rovdjur på Mjölkön

Jag har fått en skrakholk nedriven. Holken som satt ca tre meter över marken var skruvad med fyra skruvar 6×120 mm. Två skruvar var dragna genom holken och två var avbrutna. Jag personligen skulle inte kunna bryta loss holken, än mindre bryta av skruvar av aktuell dimension. På trädet finns flera stora riv/klättermärken upp till ca fem meter.
Nedrivningen av holken måste ha skett av ett rovdjur större än de som normalt förekommer på Mjölkön. Finns det övriga iakttagelser?
Gösta Lindh

Restavfall

På sistone har det dykt upp skyltar med rubriken ”Restavfall” på våra sopbehållare. Jag ha bett Roslagsvatten att förtydliga vad restavfall är. Restavfall är det som blir kvar efter att alla utsorterbara fraktioner har sorterats ut ur hushållsavfallet. Då vi inte har separat hämtning av matavfall på ön är restavfall för oss det som hamnar i soppåsen i köket minus glas- och konservburkar.
Gösta