Midsommarstången 2022

Hej!
Martina Jäghagen Lind och jag har ju utlovat att se till av midsommarstången kommer på plats. Vi samlas på midsommarafton på ängen 10:30 för att klä stången. Björkris kommer att levereras av familjen Hamnholm men blommor hjälps vi åt att plocka. Ju fler vi blir desto roligare får vi. 😆
🇸🇪🌸🌺🌸🇸🇪🌺🌸🌺🇸🇪🌸🌺🌸🇸🇪

Soliga hälsningar
Britt &Martina

Större rovdjur på Mjölkön

Jag har fått en skrakholk nedriven. Holken som satt ca tre meter över marken var skruvad med fyra skruvar 6×120 mm. Två skruvar var dragna genom holken och två var avbrutna. Jag personligen skulle inte kunna bryta loss holken, än mindre bryta av skruvar av aktuell dimension. På trädet finns flera stora riv/klättermärken upp till ca fem meter.
Nedrivningen av holken måste ha skett av ett rovdjur större än de som normalt förekommer på Mjölkön. Finns det övriga iakttagelser?
Gösta Lindh

Restavfall

På sistone har det dykt upp skyltar med rubriken ”Restavfall” på våra sopbehållare. Jag ha bett Roslagsvatten att förtydliga vad restavfall är. Restavfall är det som blir kvar efter att alla utsorterbara fraktioner har sorterats ut ur hushållsavfallet. Då vi inte har separat hämtning av matavfall på ön är restavfall för oss det som hamnar i soppåsen i köket minus glas- och konservburkar.
Gösta

Avgifter 2022

Årsavgift bebyggd fastighet: 3 543 kronor  betalas till BG 369-2357
Årsavgift obebyggd fastighet: 354 kronor betalas till BG 369-2357
Årsavgift båtplats: 1 112 kronor betalas till BG 369-2357
Båtuppläggningsplats på tennisplan: 500 kronor per säsong (sommar respektive vinter) betalas till BG 369-2357
Frivillig trivselkassa: 200 kronor betalas till BG 5190-5743

/Styrelsen

Midsommarfirande på Mjölkön

Samfällighetens styrelse har under gångna år på frivillig basis anordnat midsommarfirandet på Mjölkön. Att anordna midsommarfirandet är ingen uppgift som åligger Samfälligheten. Styrelsen önskar att ansvaret för midsommarfirandet alternerar mellan öns fastighetsägare och att det på Mjölkön tillskapas en kommitté som ansvarar för midsommarfirandet. Kommitténs medlemmar kan variera år från år och ansvaret på så sätt fördelas. Vi efterlyser sålunda en festkommittén som är villig att anordna midsommarfestligheterna på Mjölkön. Om inga är villiga att överta ansvaret för det traditionella midsommarfirandet på Mjölkön kommer festligheterna i nuvarande form att upphöra.

Styrelsen kommer att bistå med att överföra erfarenheter kring anordnandet av festligheterna

Styrelsen

Arbetsdag 7 maj

Lördagen den 7 maj är arbetsdag på Mjölkö. Vi arbetar två timmar mellan 10:00-12:00. Följande skall göras:
Skrapa lös färg och måla räcket på ångbåtsbrygga
Rostskyddsmåla balkar under vänthuset
Ta bort grenar och vindfällen från tennisplan
Klippa buskar, mm på planen vid föreningshuset
Städa och röja ris och ta bort kottar och kvistar längs vägarna
Städa planerna framför småbåtsbryggorna och vägen ner till Kärringstupan
Sätta ut bänkar
Elda ris, mm
Säkert kan andra arbetsuppgifter tillkomma
Efter arbetet kl 12:00 serveras varmkorv, kaffe etc.


Styrelsen