Avgifter 2022

Årsavgift bebyggd fastighet: 3 543 kronor  betalas till BG 369-2357
Årsavgift obebyggd fastighet: 354 kronor betalas till BG 369-2357
Årsavgift båtplats: 1 112 kronor betalas till BG 369-2357
Båtuppläggningsplats på tennisplan: 500 kronor per säsong (sommar respektive vinter) betalas till BG 369-2357
Frivillig trivselkassa: 200 kronor betalas till BG 5190-5743

/Styrelsen

Midsommarfirande på Mjölkön

Samfällighetens styrelse har under gångna år på frivillig basis anordnat midsommarfirandet på Mjölkön. Att anordna midsommarfirandet är ingen uppgift som åligger Samfälligheten. Styrelsen önskar att ansvaret för midsommarfirandet alternerar mellan öns fastighetsägare och att det på Mjölkön tillskapas en kommitté som ansvarar för midsommarfirandet. Kommitténs medlemmar kan variera år från år och ansvaret på så sätt fördelas. Vi efterlyser sålunda en festkommittén som är villig att anordna midsommarfestligheterna på Mjölkön. Om inga är villiga att överta ansvaret för det traditionella midsommarfirandet på Mjölkön kommer festligheterna i nuvarande form att upphöra.

Styrelsen kommer att bistå med att överföra erfarenheter kring anordnandet av festligheterna

Styrelsen

Arbetsdag 7 maj

Lördagen den 7 maj är arbetsdag på Mjölkö. Vi arbetar två timmar mellan 10:00-12:00. Följande skall göras:
Skrapa lös färg och måla räcket på ångbåtsbrygga
Rostskyddsmåla balkar under vänthuset
Ta bort grenar och vindfällen från tennisplan
Klippa buskar, mm på planen vid föreningshuset
Städa och röja ris och ta bort kottar och kvistar längs vägarna
Städa planerna framför småbåtsbryggorna och vägen ner till Kärringstupan
Sätta ut bänkar
Elda ris, mm
Säkert kan andra arbetsuppgifter tillkomma
Efter arbetet kl 12:00 serveras varmkorv, kaffe etc.


Styrelsen

Vägunderhåll

Vägarna på Mjölkön kommer att sladdas i påskhelgen.  Vägarna är mjuka och lätta att bearbeta nu. Det kan innebära att vägarna tillfälligt blir kladdiga men på längre sikt innebär det att vägarna blir bättre i sommar.
Styrelsen

Vägar och pumpar på Mjölkön

På årsmötet togs frågan om vägar och pumpar upp till diskussion. Vägarna är särskilt känsliga för slitage under tjällossningen. Undvik därför transporter med tunga fordon under tjällossningsperioden.
Vi vill också påminna om att enligt de ursprungliga överlåtelseavtalen från när tomterna på ön styckades är bland annat underhåll av dikena utmed tomten fastighetsägarens ansvar
Vattnets i Samfällighetens brunnar blir ständigt sämre när utnyttjandet av brunnarna minskar. Om ni är ute och går på ön och går förbi en av Samfällighetens brunnar pumpa gärna upp lite vatten, det bidrar till att bibehålla en bra vattenkvalitet.
Styrelsen

Faktura för bredband

Det är uppenbarligen så att vår leverantör av bredbandstjänster på Mjölkön har administrativa problem. Somliga har fått fakturor för bredbandstjänster som omfattar den period som vi redan betalt i vårt treårsavtal. Kontakta leverantören för rättelse.
Styrelsen

Samfällighetens brunnar på Mjölkön

Resultatet av årets vattenprover för Samfällighetens brunnar på Mjölkön föreligger nu. Protokollen kommer att anslås på anslagstavlan i vänthuset.
Vi har nu tre brunnar som innehåller otjänligt vatten; Älgslättsvägen utanför nr 5, Mjölkövägen utanför nr 22, båda med förhöjda blyhalter, och Annerostigen utanför nr 6 med förhöjd halt av bly och koliforma bakterier. Samtliga brunnar har fått varningstext.
Vad kan skälen till förändrad status hos vattnet vara. Det kan finnas olika orsaker; påverkan från omgivningen, ändrat vattenuttag, nederbörd för lite eller för mycket, mm mm.
Styrelsen