Slutgiltigt resultat för vattenprover på Samfällighetens brunnar

Slutgiltigt resultat för vattenproverna på samfällighetens samtliga brunnar föreligger nu. Nedan redovisas provtagningslaboratoriets, Eurofins, bedömning av brunnarna. Teckenförklaring: K= kemisk bedömning, B= Mikrobiologisk bedömning, T= Tjänligt, TA= Tjänligt med anmärkning, OT= otjänligt.

Ångbåtsbryggan: K=T, B=TA

Tennisplan: K=T, B=OT

Mjölkövägen/Badbergsstigen: K=T, B=T

Ormkroken: K=T, B= TA

Älgslättsvägen vid nr 5: K=T, B=TA

Annerostigen: K=T, B=OT

Provresultaten i sin helhet kommer att finnas i pärmen i Vänthuset.

/Gösta

2 tankar kring ”Slutgiltigt resultat för vattenprover på Samfällighetens brunnar

 1. Thomas Lilja

  Foderrör med avtätning löser problemet
  Följande text baseras helt på mina ingenjörsmässiga funderingar.
  Kemikalier i vattnet, två kategorier:
  – Från berggrunden
  I praktiken endast Bly. (Beträffande Uran, se not nedan).
  – Från jordlagret ovan bergrunden
  I praktiken främst nitrit och nitrat (urin, gödsel, konstgödsel).
  Mikrobiologiska föroreningar
  Avser bakterier, amöbor mm, som jag inte kan något om.
  Dessa föroreningar härrör från jordlagret ovan bergrunden.
  Vad göra?
  I praktiken är det lite upp till var och en, vad som accepteras ett rimligt intag av Bly. Jag anser att man kan tvätta sig, duscha, borsta tänderna, diska, tvätta kläder, skölja grönsaker och koka potatis, utan problem. Jag har heller inga betänkligheter att brygga kaffe eller dricka enstaka glas vatten eller saft. I övrigt för matlagning och som dryck, vill jag undvika det blyhaltiga vattnet från djupa brunnar.
  Barn som växer ska inte dricka blyhaltigt vatten.
  Mikroorganismer vill vi helst slippa få i oss.
  För att få små mängder rent dricksvatten, finns enkla små ”reningsverk” som får plats i ett köksskåp.
  Foderrör
  Nya brunnar som borras, förses med ett foderrör, ca 5 – 10 m ned från markytan. Nedre delen av foderröret avtätas mot borrhålets vägg. (Det finns flera alternativa metoder, omnämns inte här.)
  Huruvida brunnarna på Mjölkö har foderrör, vet jag inte. Om det finns, torde de sedan länge vara upprostade.
  Jag föreslår en restaurering av Mjölkö:s gemensamma brunnar. Där grundåtgärden består i att montera avtätade foderrör. Denna åtgärd förhindrar föroreningar från jordlagret. Beaktande att bergrunden kan var a väldigt uppsprucken, föreslås att foderröret går ner ca 6 – 8 m.
  Not. URAN
  Uran är giftigt och är svagt radioaktivt. Brunnsvattnet innehåller Uran, överskridande rekommenderade gränsvärdet. Detta gränsvärde baseras inte på någon kunskap om skadlighet. Gränsvärde är baserat på ALARA-principen, se nedan. Uranet är därför av försumbar betydelse i vårt brunnsvatten.
  ALARA stands for “as low as reasonably achievable”. ALARA means avoiding exposure to radiation that does not have a direct benefit to you, even if the dose is small. To do this, you can use three basic protective measures in radiation safety: time, distance, and shielding.
  Mitt exempel: Om man har en tank, hydrofor eller hydropress, fylld med vatten från djupbrunn, kan eventuellt behöva beaktas att denna placeras på avstånd till boutrymmen.

  Svara
  1. Gösta Lindh

   Kloka synpunkter. I de brunnar som nyligen öppnats har foderrören ca 5 m varit i god kondition och väl avtätade mot sockeln. I våra brunnar är uranet, med de halter vi har, viktigare att beakta som tungmetall än som strålningskälla. Bly och uran följs åt då bly är en produkt i slutet på uranets söndefallskedja.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.