Mjölkö Fartygsbrygga

Mjölkö Fartygsbrygga, ja det är det officiella namnet på Mjölkö brygga hos Trafikverket.
Det har ställts frågor varför den gamla bryggan revs långt innan en ny brygga börjat byggas. Sommmaren/hösten 2016 besiktigades bryggan. Beskedet då var att bryggan var uttjänt och snarast borde ersättas. Minnesgoda erinrar sig att det då sattes upp skyltar ”Tung trafik på egen risk”.Bryggan fortsattes dock att utnyttjas i oförändrad omfattning.
Sommaren 2017 konstaterades tvärsgående sprickor samt ”uppjäsning” i ytskiktet. De tvärsgående sprickorna tydde på att bryggan rörde sig i sidled under belastning. Skadorna i ytskiktet indikerade att upprostningen av armeringen i bryggan hade gått igenom hela bryggan. Vid upphandlingen av ny brygga erhöll jag kritik för att en uttjänt brygga fortfarande utnyttjades.
Under senhösten 2017 ökade de tvärsgående sprickorna i bryggan. Av bl a det skälet gavs klartecken till rivning av den gamla bryggan. En olycka i sammanhanget hade inte varit ”en plötslig oförutsedd händelse” och samfälligheten hade varit ansvarig för konsekvenserna.
Vid rivning av den gamla bryggan konstaterades att konditionen hos den gamla bryggan var mycket sämre än befarats. Det yttre stödet för bryggan satt inte fast i botten utan stod löst på berget. En tilläggning med Waxholmsbåt hade kunnat få bryggan att kollapsa med oöverskådliga konsekvenser. Armeringen i de bärande balkarna var också svårt angripna av rost med starkt nedsatt bärighet som följd. Även detta innebar en risk för strukturell kollaps hos bryggan. I efterhand har det visat sig vara en mycket klok åtgärd att riva bryggan när det gjordes.
Det pågår arbete med att få till stånd en provisorisk brygga. För bl a sommartrafiken ställer Waxholmsbolaget speciella krav på bryggorna. Det arbetas intensivt på att åstadkomma en lösning som kan accepteras av Waxholmsbolaget.
De speciella krav på Mjölkö Fartygsbrygga som blivit resultatet av Trafikverkets krav, bl a måste visst material tas fram enkom för bryggbygget vilket innebär långa leveranstider. Då straffet för att överskrida tillståndet för arbete i vatten utanför givna förutsättningar är kännbart har jag, i samråd, beslutat att skjuta upp arbetet tills vi, i enlighet med givet tillstånd, åter får arbeta i vatten vilket innebär attden nya bryggan blir klar till senhösten. Vi har sökt och fått tillståndet förlängt till utgången av maj, men det var för kort förlängning. Vi hade behövt minst två månaders förlängning av tillståndet.
Gösta Lindh

12 tankar kring ”Mjölkö Fartygsbrygga

  1. Pär Waldelius

   Gösta har tagit direkt kontakt med mig och förklarat att det skulle födyra projektet med 300.000 kr och vi vinner ingen tid på att enbart starta upp jobbet med landfästet.
   Pär

   Svara
 1. Birgitta Cronlund

  Jag förstår inte varför det inte skulle gå att spränga bort resten av den gamla bryggan och lägga pontonen anslutande till fast mark??? Tacksam för svar!

  Svara
  1. Gösta Lindh

   Birgitta
   Till att börja med så har vi inte tillstånd att utföra sprängningar i vatten. Att spränga bort de kvarstående fundamenten innebär att förutom att materialet måste tas upp och fraktas bort även att botten måste rensas med dykare. De borrriggar som skall användas här på Mjölkö klara alla sorters berg men borrar man i järn, t ex ett kvarglömt armeringsjärn, blir det mycket dyrt. Kostnaden för att spränga bort fundamenten och ta hand om rivningsmassorna är i storleksordningen en halv million. Projektet är redan dyrt så vi måste finna kostnadseffektiva lösningar på allt även den provisoriska bryggan.
   Gösta

   Svara
 2. Birgitta Cronlund

  Har hört av gamla öbor att fundamentet inte är fast förankrat utan går att lyfta bort. Stämmer det???

  Svara
 3. Pär Waldelius

  Oavsett vilket, så måste vi finna en plats för tillfällig brygga som inte behöver flyttas när projektet kan återupptas och kan fungera fram till i december.
  Vad händer om inte Storudden godkänns av w-bolaget? Finns alternativ?
  Pär

  Svara
 4. Gösta Lindh

  Fundamentet står inte fast på botten, se ovan. Att lyfta det på ett säkert sätt kräver en kran typ Lodbrok och det är inte aktuellt.
  Waxholmsbolaget har inte erinrat mot Storuddsviken. Det är typ och storlek på pråm/ponton samt förankring som är föremål för diskussion.
  Gösta

  Svara
  1. Lasse Westfelt

   Hur länge kommer den ”diskussionen” att pågå?

   När (och hur) får vi besked om när eventuell temporär brygga kommer på plats ?

   Vi är många som är beroende av Vaxholmsbåt för att komma fram och åter till vår ö och är nu oroliga över att vår sommar håller på att bli förstörd och vi är rejält upprörda!

   Jag anser att information om bryggbygget varit bristfällig, vilket bl.a. har inneburit att illvilliga och onödiga rykten florerar .

   Jag anser vidare att styrelsen bör samla in alla
   medlemmars e-mailadresser för att på så sätt snabbt få ut information till de flesta på ön.
   Nuvarande förfaringssätt med frankerade brev känns helt fel i tiden!

   Svara
 5. Pär Waldelius

  Jag har ställt frågan ett flertal gånger med vissa förslag direkt till ordförande utan att få något svar.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.