Bryggbygget

Bryggbygget fortskrider, Bygget av bryggan håller tidsplanen relativt väl. Den totala tidsplanen försinkas dock av landfästet som nu omkonstrueras för tredje gången. Skälet är att ritningarna inte motsvarade verkligheten. Det beräknade djupet till berg var 1,5-1 m. I verkligheten var djupet till berg ca 3 m. Det visade sig när den gamla betongplattan tagits bort och fyllningen schaktats bort. För alla andra positioner där avståndet till berg beräknats var de antagna avstånden till berg i stort riktiga. 
Förutom omkonstruktioner av landfästet blir utförandet komplicerat av att botten på landfästet kommer att ligga tre meter under vattenytan. En vattentät konstruktion måste byggas för att förankring- och gjutning skall kunna göras. 
De uppstådda komplikationerna och den osäkerhet som vintervädret utgör gör att en realistisk tidplan för färdig brygga innebär att bryggan kan tas i bruk i samband med att vårtidtabellen börjar gälla i mitten av april. 

Gösta


12 tankar kring ”Bryggbygget

 1. Thomas Lilja

  Någon tycks ha ”hittat på” att djupet till berg under landfästet bara var 1,5 m?
  Denna felaktiga ”bedömning”, kommer att bli mycket kostsam för oss.
  Det verkar inte finnas någon ände på alla missöden i projektering, tidplan och uppförande av denna enkla betongbrygga. Halva uppförandetiden återstår. Ser med bävan fram emot den slutliga överraskningen, när slutfakturor kommit för nya bryggan och avvecklingen av den tillfälliga bryggan.
  Känner mig blåst
  Thomas Lilja

  Svara
  1. T

   Kära alla som vet bäst.
   Vore det inte klädsamt om vi istället hyllade Gösta för det enorma arbetet Gösta lägger ned för vårt boende på ön. Att bara klaga utan att göra ett vitten själv, är dårskap. Mitt förslag, inför vårt årsmöte, är att herr Lilja, tar över hela projektet. Med Herr Liljas erfarenhet torde detta då gå som en dans. Varför samarbeta när en vet bäst?
   Mvh
   Martin Timell

   Svara
   1. Thomas Lilja

    Bäste Herr Timell
    Herr Lilja har inte erforderlig kunskap och erfarenhet av bryggbygge, därför avstår han ifrån att åta sig sådana uppdrag.
    Herr Lilja

    Svara
 2. Lasse Westfelt

  Håller absolut (sent omsider) med ThomS Lilja!
  Helt oacceptabelt !
  NÄR ÄR BRYGGAN KLAR FÖR ANVÄNDNING?
  INFORMATION KRÄVS!
  KOSTNAD?
  ANSVAR?

  Svara
  1. Thomas Lilja

   Vem gjorde bedömningen att djupet till berg bara var 1,5 m?
   Om vi ser oss omkring oss omkring på Mjölkö, överallt där berget sticker upp i dagen, exempelvis vid den provisoriska bryggan, ser vi att berget inte är solitt, det består av sammanpressade stenblock av varierande storlek. Detta antyder att vi befinner oss i eller nära en krosszon. En snabb koll på SGU:s hemsida visar att minst två förskjutningszoner går genom Mjölkö. Mot den bakgrunden, kan det inte göras någon gissning eller bedömning av djupet till ett tillräckligt stort stenblock som bryggan kan förankras i. Ytterligare en koll i brunnsarkivet visar att vid brunnsborrningen av två brunnar nära ångbåtsbryggan, anges djupet till berg till 3 m respektive 5 m. Detta stämmer väl med vad som var fallet för bryggans landfäste. Denna information fanns tillgänglig redan innan projekteringen av nya bryggan påbörjades.
   Det som skiljer en ”gissning” från en ”bedömning”, är att vid ”gissning” saknas helt vägledande information, medan ”bedömning” förutsätter att vi har tillgång till information som vägleder oss till en korrekt storleksordning. En bedömning, baserat på de data jag redovisar här, skulle kunna vara att djupet till berg vid bryggans landfäste kan vara i storleksordningen 3 – 5 m.
   Om Bryggans landfäste medför fördyring som drabbar samfälligheten, anser jag att ansvar kan utkrävas.
   Jag är ingen geolog, troligen har jag inte använt rätt nomenklatur för fackområdet. Mina kunskaper baseras på vad jag lärde mig i ämnet geografi grundskolans årskurs 8 för mer än 50 år sedan.
   Thomas Lilja

   Svara
 3. Pär Waldelius

  Hej Mjölköbor!
  Sen när började vi tilltala varandra ”herr”!?
  I kallelsen till årsmötet 18 mars tycker jag att vi får en bra beskrivning av bryggbyggets utveckling, tillkortakommanden och framskridande samt ett beräknat färdigställande. Det som saknas är Björn Dahlbergs redovisning av ackumulerade kostnader och prognos för densamma. Skall, enligt kallelsen, ges på årsmötet. Jag har bett styrelsen även redovisa det på annat sätt så att alla de som inte kan vara med på mötet, får del av det.

  Jag kan tyvärr inte delta på årsmötet, men skulle ha velat bevittna huruvida frågan om ansvar kommer upp. Vad är det som är oansvarigt? Styrelsens engagemang pådrivet av ordförande Gösta Lindh? Den konstruktionsfirma/konsult som har anlitats? Den entreprenör som utför själva byggandet?
  När det gäller Göstas roll har jag helt klart för mig vad jag tycker: Detta projekt skulle aldrig ha kunnat ros i hamn utan hans engagemang!!
  MVH Pär Waldelius

  Svara
 4. Anci Hammarberg

  Hej
  Även jag vill passa på att ge en stor eloge till Göstas och styrelsens engagemang i det här segdragna ärendet. Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket tid de har lagt ner på det och kanske framförallt Gösta (?).
  I kallelsen tror jag att den mesta informationen finns för de som vill veta mer om bryggans väl och ve.
  Med vänlig hälsning
  Anci

  Svara
  1. Thomas Lilja

   Än en gång lägger jag näsan i blöt
   Nu med en teknisk fundering, efter att ha tittat på ritningen på nya bryggan.
   Det nya landfästet ser kraftfullt ut, men är också väldigt slankt ovan berg. Som den pessimist jag är, funderarjag över den horisontella vridstyvheten för den valda lösningens tålighet, att hålla i bryggan om ett fartyg kör in i sidan på bryggan, alltså ett haveriscenario, som inte är konstruktionsstyrande.
   Jag gillar robusta konstruktioner. Som jag nu förstått det hela, avser man att fylla utrymmet runt pelarna med grus. En väsentligt mycket styvare konstruktion skulle kunna uppnås om pelarna vore fixerade till varandra i hela dess längd, dvs. omgivna av betong eller, billigare lösning, med en tung betongplatta runt pelarna ovanpå gruset. Om bryggan hade varit min egen, hade jag gjort så.
   Förlåt att jag lägger mig i, i all välmening.
   Thomas Lilja

   Svara
   1. Johanna

    Hej Thomas. Vet inte om du missade årsmötet eller var där men inte hörs lika mycket i verkligheten. Iaf kan jag berätta att konstruktionen för bryggan inte är något någon amatör bara hittat på (och fått godkänt), vilket även framgår här på hemsidan. Även kostnad, uppsägningstid och avvecklingen av den tillfälliga bryggan togs upp på mötet. Kanske kan du få klarhet i dina funderingar genom att prata med någon som var med eller läsa protokollet. Ett tips bara. vänligen

    Svara
    1. Thomas Lilja

     Svar till Johanna
     Jag avsåg att gå på årsmötet, men influensa och feber hindrade mig.
     Kanske var jag otydlig. Jag ifrågasätter inte att bryggan är korrekt dimensionerad med avseende på de konstruktionsstyrande kraven.
     Men, om ett större fartyg, typ det som hämtar grovsopor, mot förväntan, skulle dundra in i sidan på bryggan, befarar jag att det skulle leda till skador på bryggans infästningar som inte är reparerbara. Naturligtvis kommer vid en sådan händelse, fartygets försäkringsbolag bekosta en ny brygga.
     Det jag vill lyfta fram, är att det befintliga landfästet tycks vara bryggans svagaste punkt, vad gäller laster som ligger utanför konstruktionsförutsättningarna. Bäst vore om en påkörning i sidan på bryggan kunde begränsas till skador på själva bryggan utan bestående skador på dess infästningar (kanske bryggan redan är så dimensionerad?). Jag ser möjligheten att med en enkel kompletterande åtgärd, till en ringa merkostnad, om man agerar nu, kan erhålla en mer robust konstruktion. Jag är inte ute efter att slå någon på fingrarna eller annan triumf. Det kan också vara så, att jag helt felbedömt landfästets hållfasthet, det vore allra bäst.
     Mina första skriverier handlade om att man utgående från bergrundens beskaffenhet, vid konstruktion och utförande av bryggans infästningar, skulle beaktat att berget inte är solitt och på låglänta delar (här sjöbotten) möjligen täckt med lösa stenblock av varierande storlek .
     Bra att kostnadsfrågorna för bryggan tydliggjordes på mötet. Jag tar tacksamt emot ditt tips, ser fram emot att läsa protokolletfrån årsmötet.
     För övrgit vill jag framföra en eloge till de som medverkat till bryggans exteriöra design. Vi få en rackarns snygg och funktionell brygga, som också medger landning med helikopter!

     Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.