Årsmöte 2019

Samfällighetens årsmöte hålls i år den 18 mars kl 19:00 i Östermalms Föreningsråds lokaler på Valhallavägen. Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna inges till styrelsen senast före utgången av Januari månad. Skriftlig kallelse till årsmötet kommer att skickas ut i slutet av februari.


Styrelsen

0

Bryggbygget

Bryggbygget fortskrider, Bygget av bryggan håller tidsplanen relativt väl. Den totala tidsplanen försinkas dock av landfästet som nu omkonstrueras för tredje gången. Skälet är att ritningarna inte motsvarade verkligheten. Det beräknade djupet till berg var 1,5-1 m. I verkligheten var djupet till berg ca 3 m. Det visade sig när den gamla betongplattan tagits bort och fyllningen schaktats bort. För alla andra positioner där avståndet till berg beräknats var de antagna avstånden till berg i stort riktiga. 
Förutom omkonstruktioner av landfästet blir utförandet komplicerat av att botten på landfästet kommer att ligga tre meter under vattenytan. En vattentät konstruktion måste byggas för att förankring- och gjutning skall kunna göras. 
De uppstådda komplikationerna och den osäkerhet som vintervädret utgör gör att en realistisk tidplan för färdig brygga innebär att bryggan kan tas i bruk i samband med att vårtidtabellen börjar gälla i mitten av april. 

Gösta


0

Framtida tillgång på dricksvatten?

Trots sommarens torrperiod så verkar brunnarna ha klarat vattentillgången, tack vare stor sparsamhet och många sköna dopp i havet.

Funderingen om hur vi kan säkra framtidens dricksvattentillgång har fått positiv respons och vi är några som har träffats på eget initiativ, efter att ha stämt av med styrelsen genom Gösta Lindh. Vi vill undersöka förutsättningar och kostnader för en gemensam avsaltningsanläggning, som kan möta framtida behov och kvalitet på dricksvatten. Vi kommer att försöka kartlägga dagens tillgång, träffa tänkbara leverantörer och följa upp teknikutvecklingen för vattenrening.

Hör gärna av er till oss om du har funderingar, förslag eller vill vara med.

Vänliga hälsningar

Per Arnesjö (Mjölkövägen 17)
Henrik Birath (Norra stigen 21)
Hans Ryding (Älgslättsvägen 23)
Jonas Nodler (Badbergsstigen 20)

0

Roslagsvatten : Inställd grovavfallsfärja

Inställd grovavfallsfärja, meddelande ifrån Roslagsvatten

  • Rapporterat: 2018-09-20 15:12
  • Plats: Mjölkön, Seglarö och Stora Timrarön västra
  • Status: Arbete pågår
  • Beräknat slutdatum: 2018-09-29 13:00

Vår entreprenör Melskär meddelar att grovavfallsfärjan kommer att ställas in den 22/9 för Mjölkön, Seglarö och Stora Timrarön västra.

ÅVC-färjan planeras istället trafikera samma stopp samma tid lördagen därefter, den 29 september.

Anledningen till att vi ställer in lördagens tur är att det vid hård vind innebär risker med lastning och lossning av avfallet och vi vill undvika personskador.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det innebär.

0