Arbetsdag 9 maj.

Arbetsdagen 9 maj ställs in. Vi uppmanar fastighetsägarna att på eget initiativ städa vägen och röja sly utanför sin tomt.
Under de häftiga regnen på senare tid har det visat sig att diken och speciellt trummor under infarter inte kunnat hålla undan utan vatten, regnvattnet har då översvämmat vägarna. I samband med vårstädningen kan det vara på sin plats att rensa och återställa diken samt se över vägtrummor över diken.
Styrelsen

Enkät om nytt bredbandsavtal

Hej Bredbandsintresserade!

Mjölkös 36 månaders bredbandsavtal går ut 1 november i år, för ca 70 anslutna. Österåkers stadsnät kommer i september att sms- och mail-utskicka berörda med informationen att befintliga abonnemang måste sägas upp aktivt annars rullar de på med 1 månads uppsägningstid. Enligt Thomas Molin på Österåkers stadsnät, är fortsatta villkor inte färdigförhandlade, men IP Österåkers månadspriser för 100/100 Mbit/s är idag 250 kr/månad… något som troligen blir högre i höst då avsikten är att höja hastigheten till 250/250 Mbit/s.

Jag har ställt frågan om ett Gruppavtal för bredband kunde vara ett alternativ för Mjölkö. En operatör är alltid mån om att knyta/behålla användare så… ju fler användare och längre bindningstid desto lägre månadspriser. Thomas Molin visade stort intresse och ville gärna jobba vidare med ett erbjudande, då man tidigare undrat varför ingen samfällighet eller ö tidigare efterfrågat en gruppavtalslösning. I förra veckan mejlade han ett erbjudande (som du hittar i enkäten).

Frågor som måste utredas är bl a
– hur många användare som är intresserade och vill binda sig ett eller tre år
– faktureringssätt (styrelsen ska inte vara inblandad)
– om det finns konkurrerande erbjudande
– anslutningsvillkor och intresse för nya användare

———————————————————

Ber dig därför att svara på några korta enkätfrågor som underlag för fortsatt arbete. Ett svar per fastighet… senast 31 mars! Här är länken till den web-baserade enkäten.
Frågar om fastighetsbeteckning för att kunna koppla svaren till hur många anslutningar som kan ingå i ett gruppavtal. Fastighets- och personuppgifter tas bort när vi presenterar resultaten!

Mvh Per Arnesjö

Mjölkön 1:111
Mjölkövägen 17
070-523 8028

per(snabel-a)persiv.se

Blåsten 22-23 februari

De senaste veckornas blåsiga väder har fällt ett antal träd på Mjölkö. Samfälligheten röjer undan träd som ligger på ön:s vägar, dock tar Samfälligheten inte hand om de fällda träden. Det får respektive fastighetsägare göra.
Även vid måttlig blåst faller träd på ön. Senast föll bl a ett träd över pumpen på
Annerostigen som förstördes. Styrelsen uppmanar fastighetsägarna på ön att se över träden på fastigheterna för att undvika vindfällen som i värsta fall kan orsaka inte bara materiella skador utan även personskador.
Styrelsen Samfällighetsföreningen

Föreningsstämma

Föreningsstämma med Mjölkö Samfällighetsförening kommer att hållas den 16 mars i Östermalms Föreningsråds lokaler. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning. Vi vill påminna om att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast innan utgången av januari månad.
Styrelsen

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad vid föreningshuset (puben) i en låda som sitter på väggen. Den sitter där året runt och har en inbyggd värmare som går igång när det är kallt ute. När luckan öppnas så sätts ett larm igång men det är inget att bry sig om just då utan tag ut hjärtstartaren som finns i en röd liten väska med handtag på. Du behöver inga förkunskaper för att kunna använda den, den är självinstruerande.

Hjärtstarten finns registrerad i Svenska hjärtstartarregistret och den informationen finns tillgänglig när man ringer 112. De kan informera om att det finns en hjärtstartare på ön och vart den finns. 112 kan också vägleda hur hjärtstartaren fungerar i en akut situation. Gå gärna in och läs mer på HLR-rådets hemsida https://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/

Arbetsdag Mjölkön lördag 14 september


Arbetsdagen är mellan 10:00 till 13:00 då ”korvlunchen” serveras. Det som skall göras är bl a följande:
Riva ev kvarstående del av landgången i Storuddsviken. Ev virke läggs på vändplan tv. 
Röja efter vägarna, ris kvistar o dy bör inte sträcka sig ut över diket. 
Klippa gräs och sly på ”tennisplan” och ängen vid föreningshuset. 
Köra ut stolpar till småbåtsbryggorna och koppla kättingar. 
Ta in soffor. 
Fylla hål i marken vid Ormkroken. 
Städa vägar, Ormkroken, Älgslätten, Kärringstupan och planen vid Ångbåtsbryggan. 
Allt ris o dy körs till föreningshuset för eldning. Inga eldar någon annan stans på samfälligheten mark!
Finner ni annat som bör göras anmäl det till ordf på fm då vi träffas. 
Ta med lämplig utrustning för uppgifterna. 
Väl mött
Styrelsen

Hushållssopor

Lämna inte hushållssopor på vägen utanför sopbehållarna! Som det står anslaget på sopbehållarna tömmes de på onsdagar. Diverse djur river ut soporna så gott som omedelbart. Det är inte sopentreprenören som ska städa upp, det får samfälligheten göra. Se bifogade bilder. Den som känner igen sina sopor får gärna städa upp efter sig. 

/Gösta