Kategoriarkiv: Uncategorized

Mjölkö Brygga

Ytterligare information
Arbetena på Mjölkö Brygga kommer att påbörjas i månadsskiftet nov/dec. Under arbetet kommer större delen av planen framför bryggan att vara avspärrad. Även vänthuset kommer att bli berört av bygget och kommer inte att vara tillgängligt under byggtiden. Waxholmsbåtarna kommer att lägga till mot en ponton som placeras utanför Hamnholm’s brygga ost om Mjölkö Brygga.
Målet är att arbetena skall vara avslutade i april, men det beror av hur svår vintern blir.

Anbud har nu kommit in på ombyggnaden av Mjölkö Brygga. För anbuden gäller att bryggan kommer att byggas om vintern 2017/18. Rent praktiskt innebär detta att sophämtningen blir begränsad. Endast två sopkärl kommer att finnas tillgängliga på den tillfälliga bryggan. Ta om möjligt hem eller på annat sätt ta hand om torra sopor om ni tänker vara på ön. Sjösättning/upptagning av båtar via rampen vid bryggan blir inte möjlig under tiden dec 2017 till maj 2018. Avsikten är att trafiken med reguljära Waxholmsbåtar inte skall påverkas, ev kan Storskärs turer till våren inte kunna lägga till under maj.

Mjölkö Samfällighet
Gösta Lindh

Gamla dokument, Brandstadga för Mjölkö

Hej alla Mjölköbor

Här kommer intressant information angående reglerna kring släckning av eld på ön. Som ni kan läsa er till, har ni män på ön ett stort ansvar att hålla oss Mjölköbor trygga.

Brandstadga för Mjölkö

Mitt bidrag till detta är dessvärre inte så lyckat. Den hink (märkt med tomtnummer) som fanns i huset när vi köpte det för 20 år sedan, är numera fylld med blommor – inte vatten.

För några år sedan hade en av våra grannar en liten brand hemma. En rådig Martin Gustafsson agerade då brandman. På detta sätt har han på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att bibehålla kulturen på ön.

Informationen har jag scannat in från dokument jag lånat av Arne Gustafsson på Badbergsstigen, som funnits på ön sedan 70-talet.

Med vänliga hälsningar
Anci Hammarberg
Mjölkö 1:120

Arbetsdagen lördag 16 sept

Arbetsuppgifter på Arbetsdagen lördag 16 sept:

Föreningens stolpar på bryggorna skall sättas ut
Rensning kring Ormkroken, Älgslätten och föreningshuset.
Sly runt vägarna, allt som hänger över vägen upp till två meter skall bort.
Dörrarna till vagnslidret skall grundmålas gula.
Badstegar skall tas upp.
Sofforna skall samlas in för vinterförvaring.
Röja på tennisplan samt ta bort gamla rostiga staket.
Elda upp högen vid föreningshuset.
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma.

Vi samlas kl 10:00 vid föreningshuset och arbetar till kl 13:00 då korv dryck, mm serveras vid föreningshuset.

Sniglarna….

Hej alla Mjölkö-grannar!
Jag förmodar att ni lagt märke till alla sniglar som i maklig takt tar sig fram i stort sett över hela vår ö. På deras väg förökar de sig lavinartat – en snigel kan få 400 snigelungar under ett år – och dessutom äter de glupskt upp allt grönt och alla trädgårdens blommor under tiden. Mördarsnigeln har ingen naturlig fiende i vår svenska natur så det finns inga hinder för deras utbredning. Därför måste vi människor här på Mjölkö bli en fiende för mördarsnigeln för balansens skull. På vilket sätt vi bekämpar mördarsnigeln bestämmer vi själva, men jag själv använder mig av vanligt salt som jag strör på snigeln och snigeln dör väldigt fort av detta salt.  Så låt oss hjälpas åt med detta arbete! Låt inte mördarsnigeln helt ta över vår ö. Om vi inte gör något så kommer det snart vara för sent för då har vi så mycket sniglar att inga åtgärder i världen kommer att vara tillräckliga. LÄGET ÄR AKUT!

Hälsningar
Britta Igelström

Rabatt på bottentvätt

Rabatt på bottentvätt genom samarbete med BoatWasher AB.
För att erhålla rabatten så behöver ni ange en kod vid köp tvättbiljetter i BoatWashers
ehandel. Tvättbiljetterna gäller vid alla BoatWasherstationer i Sverige.
För köp av biljetter, tidsbokning, info om öppettider, priser mm se www.boatwasher.se .
Välj BoatWasher istället för att bottenmåla, sprida gift i havet och bottentvätta på
land på hösten.

Kontakta Gunilla Brogren gunilla.brogren(at)bredband.net eller webmaster via kontaktformuläret för att få koden.

Flyer för båttvätt 

Midsommar!

 

Midsommarfirandet firas traditionsenligt med att klä stången klockan 11.00 och sen blir det dans, lekar, lotter och fint väder vid 15.00

På kvällen spelar Leo Beck vid Ångbåtsbryggan, start 21.00 och det full rulle till 24,00

Sophämtning

Sedan ett år sker sophämtningen på Mjölkö med en ny entreprenör som ställt ut sopbehållare med innersäckar. Tömning av soporna sker genom att säckarna i sopbehållarna lyfts ur och transporteras till bryggan där entreprenörens båt tömmer säckarna. Säckarna skall ligga vid bryggan när båten kommer. Normalt saknar sopbehållarna säckar några timmar.  Om båten av något skäl blir försenad kan behållarna sakna innersäck längre tid, dock ytterst sällan mer än sex timmar. När sopbehållarna saknar innersäck ställ inte soppåsar i den tomma behållaren eller utanför behållaren. Fåglar, räv, grävling m fl river omkring soporna. Det blir snuskigt. Kommer ni till en behållare utan säck ta hem soporna och försök igen efter några timmar eller ta soporna till ångbåtsbryggan där finns i regel säckar att lägga sopor i.

Soporna töms i regel på onsdagar.

Gösta Lindh
Mjölkö Samfällighetsförening