Kategoriarkiv: Uncategorized

Hushållssopor

Lämna inte hushållssopor på vägen utanför sopbehållarna! Som det står anslaget på sopbehållarna tömmes de på onsdagar. Diverse djur river ut soporna så gott som omedelbart. Det är inte sopentreprenören som ska städa upp, det får samfälligheten göra. Se bifogade bilder. Den som känner igen sina sopor får gärna städa upp efter sig. 

/Gösta

Ormkroken

Vid Ormkroken finns en mindre mängd formvirke upplagt som vid första möjliga tillfälle skall eldas upp. Formvirke är rent trä utan beläggning av färg eller andra ev miljöfarliga kemikalier. För närvarande råder enligt brandingenjören i Åkersberga absolut eldningsförbud i hela kommunen. När förbudet är upphävt och eldningen är genomförd skall marken beredas och sås med gräs. Därefter skall all eldning på samfällighetens mark ske på fältet vid föreningshuset. Vid föreningshuset kommer, för att skydda miljön, askan att tas om hand och skickas till deponi. 
För närvarande är det deponerat allt möjligt skräp i anslutning till eldningsplatsen i Ormkroken, samfällighetens formvirke är endast en mindre del av vad som finns där. Det som är att anse som grovsopor skall behandlas så och inte deponeras på samfällighetens mark. Detta skräp kommer inte att eldas vid eldningstillfället utan den som lagt dit det får ta om hand det för ev vidarebefordring till grovsopsbåten. 
Gösta Lindh

Midsommarstången!

Vi träffas på ängen klockan 11 på midsommarafton för att gemensamt klä midsommarstången. Det behövs också blommor för att pryda stången med

Kom med och hjälp till så många som möjligt så fixar vi en fin stång tillsammans!

Hälsningar
Styrelsen

Mjölkö nya kollektivtrafikbrygga

Efter ett projekt som tagit ett och ett halvt år så har Mjölkö nu en ny kollektivtrafikbrygga, Ångbåtsbryggan. 

Vi i Samfälligheten har anledning att tacka de Mjölköbor som med arbete och annat bidragit till att projektet kunnat genomföras framgångsrikt bl a Göran Löfström och Christer Egert.  Ett särskilt tack bör vi rikta till Joakim Peters och hans medarbetare i Saxarens Brygg som trots en fulltecknad kalender frigjort tid till markarbeten och snickerier både till den tillfälliga bryggan och den nya bryggan. 

Vad är det då för brygga vi fått? Dimensionerna på den nya bryggan är identiska med den gamla frånsett att bryggan är lite högre över vattnet och fronten har dragits ner mot vattnet, allt för att möta kraven från Waxholmsbolaget. Vår tidigare brygga var en betongbrygga som stod på botten på betongstöd dubbade till botten. Bryggan var gjuten på plats och uppfyllde väl dåtida (1950-talet) krav. Den brygga vi har nu står på stålkärnepålar och är av en mycket stark konstruktion. Den brygga vi konstruerade först var av samma konstruktion men av en lägre hållfasthetsklass. Kravet från Trafikverket för att få bidrag till bryggbygget var att bryggan konstruerades till en högre hållfasthetsklass. Omkonstruktionen försenade bygget med ca sex månader då vi inte fick arbeta i vatten under sommarmånaderna, övrig försening kan nog hänföras till entreprenören och hans allokering av resurser till bygget. 

Stålkärnepålar används numera allmänt vid grundläggning i homogent berg. Fördelen med stålkärnepålar är att förankringen till berg kan göras på ett kontrollerat sätt i torr miljö. Trafikverket kräver att betongfundament skall gjutas torrt, d.v.s att en kofferdam byggs kring gjutningen. En mycket dyr process  med vårt vattendjup, 4 m. Stålkärnepålar består, utifrån och in av; ett polyetenrör som skydd mot mekanisk påverkan av is, mm, därinnanför ett stålrör diameter 320×10 mm av rosttrögt stål och innerst en stålkärna diameter 76×13 mm av höghållfast stål. Stålröret är inborrat ca 1,5 meter i fast berg och tätat mot omgivningen. Stålkärnan är inborrad ca 7 m i berget. Stålkärnan är fastgjutet i berget och provdragen med 90% av sträcklasten för att säkerställa att stålkärnan är väl förankrad i berget. Såväl stålkärnan som stålröret är fyllda med cement. Varje stålkärnepåle klarar en drag- och trycklast om 1500 kN dvs ca 150 ton. Troligtvis högre trycklast då stålrörets bärighet inte beaktats i hållfasthetsberäkningarna. Bryggan står på 10 pålar. Stålkärnepålarna är inte stela så bryggan kommer att röra sig ca 3 mm när de tunga Waxholmsbåtarna lägger till. Bryggan kommer också att röra sig pga termisk påverkan. Denna rörelse är i storleksordningen 5-10 mm. Därav den öppna skarven mellan brygga och landfäste.  

Belysningen på bryggan är styrd av en fotocell och utformad så den inte stör befälhavarna på Waxholmsbåtarna.

Konstruktionslivslängden för bryggan med landfäste är 80 år. En trolig livslängd för en väl underhållen brygga är i storleksordningen 120 år. 

Gösta Lindh

Om man vill se hur det gick till att få till en ny brygga så kan man se hela historien på : http://mjolkon.se/bilder/bilder-angbatsbryggan/

Ångbåtsbryggan snart färdig!

Ångbåtsbryggan snart färdig. Invigning 14 juni. 
Representanter för Waxholmsbolaget och TRV har inför slutbesiktning och slutsammanträde granskat bryggan och konstaterat att den överensstämmer med ritningar och övriga regler. Bygget kommer att slutföras 7 juni. Därefter skall vissa besiktningar göras. 
Bryggan avses invigas fredagen den 14 juni i och med Storskär ankomst kl 18:25. 
Välkomna alla Mjölköbor!
Gösta Lindh

Bilder finns här

Städdag på Mjölkön lördagen 11 maj.

Vi börjar städdagen den 11 maj kl 10:00 och arbetar till ca 12:30 då det serveras korv, mm. 

Följande skall göras:
Städning och klippning av sly vid bryggplatserna Älgslätten, Ormkroken, Badberget och Norrviken. 
Ta in lyftstolpar och kedjor från bryggorna till förrådet. 
Städa vägar och samfällighetens grönytor samt klippa grenar som hänger ut över vägbanan. 
Transportera använt formvirke från bryggbygget till eldningsplatsen. 
Sätta ut bänkar. 
Elda ris, mm om vädret tillåter. 

Om någon är intresserad av ved till eldning eller till annat så är det fritt att förse sig från de högar av använt formvirke som ligger vid bryggbygget. Det är mest 22×95 och 45×95. Längder mellan 50-100 cm med en del spik i.