Kategoriarkiv: Uncategorized

Blåsten 22-23 februari

De senaste veckornas blåsiga väder har fällt ett antal träd på Mjölkö. Samfälligheten röjer undan träd som ligger på ön:s vägar, dock tar Samfälligheten inte hand om de fällda träden. Det får respektive fastighetsägare göra.
Även vid måttlig blåst faller träd på ön. Senast föll bl a ett träd över pumpen på
Annerostigen som förstördes. Styrelsen uppmanar fastighetsägarna på ön att se över träden på fastigheterna för att undvika vindfällen som i värsta fall kan orsaka inte bara materiella skador utan även personskador.
Styrelsen Samfällighetsföreningen

Föreningsstämma

Föreningsstämma med Mjölkö Samfällighetsförening kommer att hållas den 16 mars i Östermalms Föreningsråds lokaler. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning. Vi vill påminna om att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast innan utgången av januari månad.
Styrelsen

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad vid föreningshuset (puben) i en låda som sitter på väggen. Den sitter där året runt och har en inbyggd värmare som går igång när det är kallt ute. När luckan öppnas så sätts ett larm igång men det är inget att bry sig om just då utan tag ut hjärtstartaren som finns i en röd liten väska med handtag på. Du behöver inga förkunskaper för att kunna använda den, den är självinstruerande.

Hjärtstarten finns registrerad i Svenska hjärtstartarregistret och den informationen finns tillgänglig när man ringer 112. De kan informera om att det finns en hjärtstartare på ön och vart den finns. 112 kan också vägleda hur hjärtstartaren fungerar i en akut situation. Gå gärna in och läs mer på HLR-rådets hemsida https://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/

Arbetsdag Mjölkön lördag 14 september


Arbetsdagen är mellan 10:00 till 13:00 då ”korvlunchen” serveras. Det som skall göras är bl a följande:
Riva ev kvarstående del av landgången i Storuddsviken. Ev virke läggs på vändplan tv. 
Röja efter vägarna, ris kvistar o dy bör inte sträcka sig ut över diket. 
Klippa gräs och sly på ”tennisplan” och ängen vid föreningshuset. 
Köra ut stolpar till småbåtsbryggorna och koppla kättingar. 
Ta in soffor. 
Fylla hål i marken vid Ormkroken. 
Städa vägar, Ormkroken, Älgslätten, Kärringstupan och planen vid Ångbåtsbryggan. 
Allt ris o dy körs till föreningshuset för eldning. Inga eldar någon annan stans på samfälligheten mark!
Finner ni annat som bör göras anmäl det till ordf på fm då vi träffas. 
Ta med lämplig utrustning för uppgifterna. 
Väl mött
Styrelsen

Hushållssopor

Lämna inte hushållssopor på vägen utanför sopbehållarna! Som det står anslaget på sopbehållarna tömmes de på onsdagar. Diverse djur river ut soporna så gott som omedelbart. Det är inte sopentreprenören som ska städa upp, det får samfälligheten göra. Se bifogade bilder. Den som känner igen sina sopor får gärna städa upp efter sig. 

/Gösta

Ormkroken

Vid Ormkroken finns en mindre mängd formvirke upplagt som vid första möjliga tillfälle skall eldas upp. Formvirke är rent trä utan beläggning av färg eller andra ev miljöfarliga kemikalier. För närvarande råder enligt brandingenjören i Åkersberga absolut eldningsförbud i hela kommunen. När förbudet är upphävt och eldningen är genomförd skall marken beredas och sås med gräs. Därefter skall all eldning på samfällighetens mark ske på fältet vid föreningshuset. Vid föreningshuset kommer, för att skydda miljön, askan att tas om hand och skickas till deponi. 
För närvarande är det deponerat allt möjligt skräp i anslutning till eldningsplatsen i Ormkroken, samfällighetens formvirke är endast en mindre del av vad som finns där. Det som är att anse som grovsopor skall behandlas så och inte deponeras på samfällighetens mark. Detta skräp kommer inte att eldas vid eldningstillfället utan den som lagt dit det får ta om hand det för ev vidarebefordring till grovsopsbåten. 
Gösta Lindh

Midsommarstången!

Vi träffas på ängen klockan 11 på midsommarafton för att gemensamt klä midsommarstången. Det behövs också blommor för att pryda stången med

Kom med och hjälp till så många som möjligt så fixar vi en fin stång tillsammans!

Hälsningar
Styrelsen