Kategoriarkiv: Uncategorized

Ledningar i mark Mjölkön

Frågan har väckts om var jordledningarna på Mjölkön är belägna; fiber, kraftkabel och telekabel. Den samlade informationen om vilka ledningar som finns inom ett begränsat område kan erhålla från en instans som kallas Ledningskollen, finns på nätet. Att gräva i marken utan att inhämta information om eventuella ledningar i marken kan bli dyrt. Har man inhämtat information från Ledningskollen och gräver av en ledning som inte har rapporterats eller är felaktigt rapporterad har man en bättre ställning mot nätägaren än om man inte har kontaktat Ledningskollen.
Gösta Lindh

Meddelande från Österåkers stadsnät

”Vi tror och hoppas att vi hittat vad som kan ha orsakat störningar i nätet.
Grafer som övervakar systemet kan ha visat fel belastning på vissa länkar och det som görs nu är att det rättas till och att nya ännu bättre länkar beställs (tar ca 3 veckor att få hem) och att det bokas in att nattetid så ska dessa bytas.
Så när det är gjort (tar väl ca en dryg månad innan allt är klart) så ska ni inte uppleva några såna här störningar mer.”
/ Per Arnesjö (070-5238028)

Arbetsdag 12 september

Vi avser att genomföra en städdag den 12 september. Städdagen kommer att anpassas till Covid-19 läget.
Endast tre arbetsuppgifter kommer att genomföras; intagning av soffor, klippning av ris och buskar efter vägarna samt eldning av ris och bråte tillhörande samfälligheten. Fastighetsägare som har häckar, buskar o dy som sträcker sig utanför tomtgräns In över vägområdet kommer att i görligaste mån informeras innan arbetsdagen.
 Ris som dragits till eldningsplatsen av enskilda får eldas av dessa helst innan arbetsdagen, detta för att minska behovet av manskap vid brasan.
För att undvika folksamlingar påbörjas arbetsdagen mellan 9:30-10:00. Ingen förtäring kommer att serveras. Om tveksamhet inför smittspridning råder rekommenderas munskydd.
Styrelsen

Utdelningen av bredbandserbjudandet är nu klart.

Vi har mötts av mycket positiva reaktioner 🙂 ! Kom ihåg att skicka in beställningen i god tid innan 1 november om ni vill ha en smidig övergång och prisgaranti.

Om vi missat någon (med ursprungliga treårsavtalet), hör av er till mig. Jag bevakar också det fortsatta arbetet med att lösa kvarstående bredbandsproblem för vissa adresser på ön. Frågan har nu hamnat på högre nivå i kommunen för att förhoppningsvis påverka prioriteringen av ärendet.

Bredbandsgruppen har härefter slutfört sitt arbete och hänvisar fortsatta kontakter till IP Österåkers kundtjänst om det gäller bredbandet och Österåker stadsnät om det gäller fiberanslutningen. Passar på att tacka gruppen för hjälpen!

Mvh Per

Nedskräpning

Som tidigare meddelats så lägg inte soppåsar utanför sopcontainer när de är tomma för tömning. Sopentreprenören tar inte hand om dessa sopor. Att lägga påsarna utanför är att se som nedskräpning. Djuren på ön sprider ut soporna. Se bild från korsningen Älgslättsvägen/Annerostigen.

Bredbandsabonnemang Mjölkön

Bredbandsgruppen på Mjölkön har förhandlat fram en uppgörelse om internetabonnemang, med IP-Österåker som leverantör, för de fastigheter som har fiberanslutning på Mjölkön. Abonnemanget är tänkt att ersätta det abonnemang som ingick i avtalet om fiberanslutning. Abonnemanget gäller en överföring om 250/250 Mb/s och är treårigt. Objektivt sett är villkoren att anse som förmånligt. Styrelsen i Samfälligheten uppskattar att de enskilda fastigheterna på Mjölkön, som del i ett kollektiv, ges möjlighet att teckna ett förmånligt internetabonnemang och stödjer Bredbandsgruppen i dess strävande att få en så stor uppslutning som möjligt kring det framförhandlade avtalet. Ytterligare information om abonnemanget kan ges av Per Arnesjö (070-523 8028).
Styrelsen Mjölkö Samfällighetsförening

Bredband – lägesrapport

Hej!

Arbetsgruppen har valt att gå vidare med ett attraktivt tre-årserbjudande från en av leverantörerna och håller nu på med detaljer i avtalet. När vi är klara kommer vi att beskriva erbjudandet och dela ut beställningsblanketter till anslutna fastigheter. Respektive fastighetsägare måste skicka in skriftlig beställning innan det befintliga avtalet går ut i oktober.

Angående störningarna i bredbandet så har vårt arbete hittills medfört att man installerat flera loggningsutrustningar… konstaterat att det finns ett ”svaj” som är beroende av nätutrustning inte bara på Mjölkö… och säger att detta ska vara åtgärdat innan vi undertecknar ett nytt avtal. Några av medlemmarnas störningar har visat sig bero på wifi-problem.

Om du fortfarande funderar på att ansluta fastigheten, finns chansen fortfarande till ursprungligt pris… men det är bråttom. Fyll i och skicka tillbaka beställningsblanketten till Roland Höglund (roland.hoglund@osterakersstadsnat.se , 070–4321921) så hjälper han er med en anslutning, Det går bra att fota eller scanna och maila tillbaka

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028

Bredband 1 november – lägesrapport maj

Vi har fått in lovande svar på vår offertförfrågan. Representanter ur arbetsgruppen kommer nu att bjuda in till möte för att ställa kompletterande frågor. Förhoppningsvis kan vi ha ett färdigt erbjudande under juni månad. Vill du veta mer kan du prata med någon representant i arbetsgruppen. 
Ang. dom som har haft varierande bredbandshastighet och korta avbrott, säger Österåkers stadsnät att felet troligen är switchrelaterat på ön. Vi har krävt en tidplan för åtgärd innan sommarperioden.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028