Nedskräpning

Som tidigare meddelats så lägg inte soppåsar utanför sopcontainer när de är tomma för tömning. Sopentreprenören tar inte hand om dessa sopor. Att lägga påsarna utanför är att se som nedskräpning. Djuren på ön sprider ut soporna. Se bild från korsningen Älgslättsvägen/Annerostigen.

Bredbandsabonnemang Mjölkön

Bredbandsgruppen på Mjölkön har förhandlat fram en uppgörelse om internetabonnemang, med IP-Österåker som leverantör, för de fastigheter som har fiberanslutning på Mjölkön. Abonnemanget är tänkt att ersätta det abonnemang som ingick i avtalet om fiberanslutning. Abonnemanget gäller en överföring om 250/250 Mb/s och är treårigt. Objektivt sett är villkoren att anse som förmånligt. Styrelsen i Samfälligheten uppskattar att de enskilda fastigheterna på Mjölkön, som del i ett kollektiv, ges möjlighet att teckna ett förmånligt internetabonnemang och stödjer Bredbandsgruppen i dess strävande att få en så stor uppslutning som möjligt kring det framförhandlade avtalet. Ytterligare information om abonnemanget kan ges av Per Arnesjö (070-523 8028).
Styrelsen Mjölkö Samfällighetsförening

Bredband – lägesrapport

Hej!

Arbetsgruppen har valt att gå vidare med ett attraktivt tre-årserbjudande från en av leverantörerna och håller nu på med detaljer i avtalet. När vi är klara kommer vi att beskriva erbjudandet och dela ut beställningsblanketter till anslutna fastigheter. Respektive fastighetsägare måste skicka in skriftlig beställning innan det befintliga avtalet går ut i oktober.

Angående störningarna i bredbandet så har vårt arbete hittills medfört att man installerat flera loggningsutrustningar… konstaterat att det finns ett ”svaj” som är beroende av nätutrustning inte bara på Mjölkö… och säger att detta ska vara åtgärdat innan vi undertecknar ett nytt avtal. Några av medlemmarnas störningar har visat sig bero på wifi-problem.

Om du fortfarande funderar på att ansluta fastigheten, finns chansen fortfarande till ursprungligt pris… men det är bråttom. Fyll i och skicka tillbaka beställningsblanketten till Roland Höglund (roland.hoglund@osterakersstadsnat.se , 070–4321921) så hjälper han er med en anslutning, Det går bra att fota eller scanna och maila tillbaka

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028

Bredband 1 november – lägesrapport maj

Vi har fått in lovande svar på vår offertförfrågan. Representanter ur arbetsgruppen kommer nu att bjuda in till möte för att ställa kompletterande frågor. Förhoppningsvis kan vi ha ett färdigt erbjudande under juni månad. Vill du veta mer kan du prata med någon representant i arbetsgruppen. 
Ang. dom som har haft varierande bredbandshastighet och korta avbrott, säger Österåkers stadsnät att felet troligen är switchrelaterat på ön. Vi har krävt en tidplan för åtgärd innan sommarperioden.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö, 070-523 8028

Bredbandstjänst från 1 november – projektläge

Med enkäten som underlag har en offertförfrågan tagits fram. Den har skickats till de fyra bredbandsleverantörer som kommer att finnas i fibernätet efter 1 november. En arbets-/referensgrupp har träffats och bestämt villkoren för ett gruppbaserat avtal som kan passa majoriteten av Mjölkös anslutna fastigheter:

  • Bindningstid 3 år
  • Individbaserade avtal
  • Offertpriser för 100/100 och 250/250 Mbit/s (exkl. router)
  • Frihet att under avtalstiden komplettera tjänsten med ökad kapacitet, IPTV och IP-telefoni
  • Öppenhet för årsvis fakturering om det innebär en prisfördel
  • En pålitlig och stabil bredbandstjänst
  • En tillgänglig och serviceinriktad kundtjänst
  • Svar senast 15 maj

I arbets-/referensgruppen medverkar Rikard Henriksson, Marie-Louise Warnström, Jonny Lind, Max Larsson Sundqvist, Pia Elfvén, Joakim Peters, Harald Mellbom, Börje Pihl, Per Arnesjö, Björn Löfgren, Niklas Wollheim och Mikael Wårell.

Ägare till vårt fibernät är Österåkers stadsnät AB (ÖSAB). Dom undersöker för närvarande senare tids anmälda korta avbrott och ”svaj” i bredbandet. Åtta fastigheter som ville nyansluta i enkäten kontaktas nu av ÖSAB.

Arbetsgruppen genom Per Arnesjö – 070 523 8028

Midsommarfirande och Pub sommaren 2020

Med hänsyn till Covid-19 epidemin och därav följande restriktioner, som f n gäller året ut, kommer det inte att hållas några Pubaftnar förrän restriktionerna hävs av myndigheterna. Några midsommarfestligheter är inte heller möjliga att anordna med gällande mötesrestriktioner. Om smittoläget ändras till det bättre och restriktionerna lyfts i god tid före midsommar kan midsommarfirandet att kunna anordnas som vanligt.
Styrelsen

Svar på bredbandsenkäten

Stort Tack för alla svar och engagemanget angående ett nytt Gruppavtal för det fiberanslutna bredbandet!

Drygt 80% har svarat och intresset för ett Gruppavtal är mycket stort. 8 fastigheter vill skaffa en ny fiberanslutning.

Hela 15 svarande kan tänka sig medverka i en arbetsgrupp. Går vidare med en inbjudan till gruppen för ett möte vid Puben i påskhelgen.

Klicka här för att komma till svaren.

Helghälsningar!

/ Per Arnesjö, Mjölkövägen 17

Enkät om bredband – påminnelse

Tack för alla svar på enkäten… hittills 59! Kanske är det fler anslutna som vill hjälpa till att ge sin syn på ett gruppavtal… eller för er som inte är anslutna att visa intresse om en ny anslutning.

Några korta frågor som underlag för fortsatt arbete. Ju fler som är intresserade desto bättre förhandlingssits!

På tisdag 31 mars ”drar jag repet”, så klicka här för att komma till enkäten.

(Första delen är en beskrivning av möjligheten med gruppavtal för dom som vill vara med. Förhoppningsvis kan vi skapa ett anpassat och ännu bättre erbjudande.)

Vänliga hälsningar

Per Arnesjö
Mjölkövägen 17
(070-523 8028)