Vattenprov Mjölkö brunnar

Resultatet av vattenproverna för Mjölkö brunnar föreligger nu. Nedan följer en sammanfattning av det väsentliga. Testresultaten i sin helhet kommer att fästas på resp brunn och anslås i vänthuset när jag har kommit åt en skrivare och en lamineringsmaskin.
Inga av brunnarna har någon anmärkning när det gäller de biologiska proverna, coli och E-coli bakterier.
Kemiska prover:
Älgslättsvägen vid nr 5
Vattnet otjänligt på grund av hög halt av bly!!
Ca, Cu, Fe Tjänligt med teknisk anm. Lägst uranhalt på ön 5 mikrogram /l
Annerosstigen vid nr 6
Ca, Cu Tjänligt med teknisk anm. U tjänligt med hälsomässig anm. 53 mikrogram/l.
Ormkroken
Cu, Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anmärkning, 50 mikrogram/l.
Mjölkövägen vid nr 22, Badberget.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 62 mikrogram/ l
Badbergsstigen vid nr 7, ”Spången”
Na Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 90 mikrogram/l
Norrastigen vid nr 1, Vänthusplan.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 96 mikrogram/l.

Tjänligt med teknisk anm innebär att vattnet kan orsaka skada på tekniska installationer. För uran, U, finns inget gränsvärde bara en rekommenderad högsta nivå om 30 microgram/l. Rekommendationen är satt utifrån urans toxicitet som tungmetall. Om radioaktiv strålning från uran skall beaktas är gränsvärdet för tjänligt dricksvatten 100 mikrogram/l.
Gösta Lindh

Glassbilen

Blev lite struligt i lördags när glassbilen helt plötsligt ändrade schema. Men nu har han lovat att på lördag den 7:e kl 15 är han i Skärgårdsstads hamn.

Hej vi på Ekholmen har varit i kontakt med glassbilen på fastlandet. Han gör en extra körning ner till hamnen i Skärgårdsstad så vi på öarna kan handla lördagen den 30 juni ca kl. 15.00.

Hälsningar
Cici Carlson
Ekholmen

Midsommar på Mjölkö

Midsommar på Mjölkö firas som traditionen bjuder;
Kl 11:00 kläds midsommarstången på ängen,
Kl 15:00 samlas vi på ängen för dans kring midsommarstången, lekar, lotterier,mm
Kl 21:00 är det midsommardansen. För dansen håller vi till vid föreningshuset då vädret kan bli dåligt och vi inte har någon brygga. Dansen avslutas vid midnatt.
Styrelsen

Tillfälliga bryggan vid Storudden – NYTT!

Senaste info:

Från och med i dag onsdag är trafiken till Mjölkö provisoriska brygga igång. Bryggan kommer dock inte att trafikeras av båtar med bogtillägg dvs Storskär och Västan.

Tidigare info:

Den tillfälliga bryggan vid Storudden är nu på plats. Waxholmsbolaget har besiktigat bryggan och begärt några kompletteringar. Kompletteringarna är genomförda och Waxholmsbolaget skall genomföra kompletterande prov och besiktning på måndag. Faller proven ut till belåtenhet kommer kollektivtrafiken till Mjölkö att återupptas nästa vecka. Båtar med bogtilläg, Storskär och Västan, ställer så stora krav på stabilitet på de bryggor de utnyttjar att de inte kan lägga till vid flytande bryggor. Dessa båtar kommer således inte att trafikera Mjölkö.
Gösta Lindh

Årsavgifter, mm

Föreningsstämman beslöt följande årsavgifter för 2018;
Årsavgift till samfällighetsföreningen 3467kr bebyggd tomt
Årsavgift för obebyggd tomt 374kr
Avgift båtplats 1112kr
Avgift bojplats 500kr
Alla avgifterna betalas till BG 369-2357
Förfallodag 2018-06-30

Bidrag till frivillig trivselkassa förslagsvis 200kr/tomt görs på BG 5190-5743
Styrelsen

Tillfälliga bryggan, status

Den tillfälliga bryggan på Mjölkö har nu legat på plats i snart fjorton dagar. Bryggan har provbelastats två gånger och däremellan har förtöjningar och ankare kompletterats. Med de stora krafter som ansätts när bryggan provbelastas rör sig bryggan. Vid senaste provet rörde sig bryggan mindre men ändå tillräckligt för att det kan utgöra en personfara. Då den provisoriska bryggan kommer att utnyttjas en längre tid kan jag inte godkänna en lösning som innebär risk för personskador. Förtöjningarna av bryggan kommer nu att kompletteras ytterligare varefter ett nytt prov kommer att utföras troligtvis på måndag. Om och när bryggan godkänts och trafiken till Mjölkö kan komma igång kommer detta snarast att meddelas såväl på Waxholmsbolagets hemsida som på denna hemsida. Att under rådande omständigheter ställa en prognos i ärendet är, baserat på vunna erfarenheter, dock inte möjligt.
Gösta Lindh

Midsommarstången!

Jag lade för någon vecka sedan ut en efterlysning på någon som ville ta ansvaret för att midsommarstången kläs och kommer på plats på midsommarafton. Jag har ännu inte fått någon respons på efterlysningen. Det är inte långt kvar till midsommar. Mjölkö behöver någon frivillig som hjälper till med midsommarstången! Det är möjligt att hemsidan inte läses av så många så ni som ser detta sprid budskapet bland fastighetsägarna på ön. Ev intresserade kan höra av sig till mig.
Gösta Lindh