Grovsopshämtning

Färjan för grovsopor kommer till Mjölkö följande datum under 2019:

  • Fredag 28/6 mellan kl.11.50-14.00
  • Lördag  21/9 mellan kl.11.30-13.30

Samtliga sopor sorteras av DIG SJÄLV den dagen färjan kommer, ingenting får lämnas innan eller efter vid de ordinarie containrarna eller vid ångbåtsbryggan!