Grovsopshämtning

Färjan för grovsopor kommer till Mjölkö följande datum under 2018:

  • Fredagen den 13 juli, 13.00 – 16.00
  • Lördagen den 22 september, 13.00 – 16.00

Samtliga sopor sorteras av DIG SJÄLV den dagen färjan kommer, ingenting får lämnas innan eller efter vid de ordinarie containrarna eller vid ångbåtsbryggan!