Flaxenviksparkeringen

Behöver du parkeringsplats på fastlandet?

I Flaxenvik finns 63 p-platser som Föreningen Flaxenviksparkeringen administrerar och hyr ut.

Vill du komma i kontakt med föreningen, ring ordföranden Bo E Andersson 070-7123400.

Hyra p-plats

Vill du hyra en parkeringsplats, kontakta kassör Marie-Louise Warnström 070-5134825.

Besöksparkering

Söker du tillfällig parkering, kontakta kassör Marie-Louise Warnström 070- 5134825.

Kostnad/betalning

P-avgift under 2017 har fastställts till 1 400:- bilplats och år (samma avgift sedan 2004).

P-avgift för besöksparkering för medlemmar med årskontrakt har fastställts till 100:-bilplats och dag.

P-avgift för besöksparkering övriga har fastställts till 200:- bilplats och dag.

 

Betalning via plusgiro: 4919011-9

Stockholm 2017- 04- 25

Styrelsen Föreningen Flaxenviksparkeringen