Bildberättelsen om tillkomsten av en ny ångbåtsbrygga

Pär Waldelius har tagit bilder på Ångbåtsbryggan ombyggnad.

4 november 2017, beslut finns om att riva gamla ångbåtsbryggan och entreprenör är klar att riva och bygga en ny. Hamnholms brygga kommer att förstärkas för att fungera som en tillfälligt brygga för w-trafiken under byggtiden

Redan i december 2017 iordningsställdes en provisorisk anläggningsplats för w-båtarna vid Hamnholms brygga.

 

I slutet av januari gjorde Gällnö en testlandning varvid pontonen vred sig och landgången mellan pontonen och Hamnholms brygga föll i sjön. Fördröjning och stabilisering behövdes.

Den 9 mars testangör Sandhamn den provisoriska bryggan som då får godkänt för fortsatt trafik. Strax därefter rivs den gamla w-bryggan.

Den 23 mars var bryggan riven och bortforslad

Kan inte w-båtarna lägga till såsom den, icke svikande, Granit? 🙂 🙂 🙂 🙂

Sandhamn angör den provisoriska pontonen utanför Hamnholms brygga för sista gången den 1:a maj.

5 maj. Övergivet och ensamt ligger vänthuset i väntan på startskott.

 

17 maj har arbetet med att iordningställa en tillfällig angörningsplats för w-båtarna vid Storudden kommit igång.

23 maj kl. 20.35. Vi kommer att uppleva vackra solnedgångar vid Storuddens brygga

 

Dagen efter, på e.m., kommer pontonen och justeras in på rätt plats av två bogserbåtar.

Fredag 25 maj

30maj. Tillfälliga bryggan helt klar. Nu väntar vi på   w-bolagets provlandning och godkännande.

13 juni. Äntligen gjordes en lyckad och godkänd testlandning av tungviktaren Dalarö och w-trafiken kan komma igång omgående till och från Storudden.

Lördagsbåten från stan 11.15. Nu är det full ruljans! 🙂

Högsommarauktion av post och tidningar på den tillfälliga bryggan klaras av med Christers starka högerarm och flinka, vänstra sorterar arm.

En välbesökt extrastämma 19/8 vid föreningshuset där styrelsen beviljades att uppta ett tillfälligt lån på 6 miljoner för slutförandet av nya w-bryggan.

Den 17 september, efter ett halvår, återupptogs arbetet och då först med  bottenborrning.

Efter 1 vecka var kajen riven samtidigt som borrningarna fortsatte.

Kajstenen är samlad i en hög och varje sten är numrerad för återuppbyggnad.

Pga bryggbygget fick grovsophämtningen ske vid Ormkroken

Mitten oktober, 3 veckor senare. Inget, för ett otränat öga, synligt har förändrats. Kanske döljer sig det ”under ytan”?

5 november. Pga svåra bottenförhållanden för de yttre bryggstöttorna har det tagit längre tid att få dem i ordning. Nu står de färdiga att bära bryggan.

Innan fortsatt arbete med själva bryggan, måste vänthuset stabiliseras och 6 november är stora pråmen och bryggjobbarna på plats igen för att borra ett hål genom en av båthusets grundstenar.

Så här är det tänkt att den färdiga produkten på ritningsstadiet ska se ut. Påminner mycket om den gamla, rivna bryggan. Ritningsutdrag-över-Mjölkö-Fartygsbrygga.

23 november har stöttor och järnbalkar dragits in under vänthuset.

Samtidigt gräver man ur mera vid sidan om för att göra plats för ett komplicerat landfäste.

 

15 december är vänthuset stabiliserat och Jocke har grävt ur ännu mera för landfästet, så pass att man ser in under huset

Vänthuset har fått ett nytt golv.

Bryggbyggarna har börjat lägga tvärbalkar m.m.